Hljebovi i ribe

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 14:13-21

13 Na tu vijest otiđe Isus otamo u lađici na samotno mjesto, da bude sam. Ali to sazna mnoštvo naroda i pođe za njim pješke iz gradova. 14 Kad on izađe na kopno i vidje veliko mnoštvo, smilova im se i iscijeli njihove bolesnike. 15 Predvečer pristupiše k njemu njegovi učenici i rekoše: »Mjesto je pusto, a doba je već poodmaklo. Otpusti narod, neka ide u sela da kupi sebi hrane!« 16 Isus im odvrati: »Ne treba da idu. Podajte im vi jesti!« 17 Oni mu odvratiše: »Imamo ovdje samo pet kruhova i dvije ribe.« 18 On reče: »Donesite mi ih ovamo!« 19 I odredi da narod posjeda po travi. Tada uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo i izreče blagoslov. Zatim razlomi kruhove i dade ih svojim učenicima, a učenici ih dadoše narodu. 20 Svi su jeli i nasitili se. Štoviše, nakupili su od preostalih komada još dvanaest punih košarica. 21 A broj svih koji su jeli bio je oko pet tisuća muževa, bez žena i djece.

Isus im odvrati: »Ne treba da idu. Podajte im vi jesti!«

Matej 14:16

MALENI je dječak došao kući iz crkve i uzbuđeno objavio da su danas učili o dječaku koji se »cijeli dan skitao i lovio ribe«. Naravno, mislio je na dječaka koji je ponudio Isusu svoje hljebove i ribe. Zabuna je nastala zato što se u engleskome jeziku riječi »skitati« i »hljeb« slično izgovaraju.

Isus je cijeloga dana podučavao mnoštvo, a kada se približilo veče, učenici su predložili da sve pošalje u selo da si kupe kruh. On im je odgovorio: »Podajte im vi jesti!« Zaprepastili su se jer je trebalo nahraniti više od 5000 ljudi!

Možda znate nastavak priče: dječak je dao svoj ručak – pet kruhova i dvije ribe – i time je Isus nahranio »oko pet tisuća muževa, bez žena i djece« (r. r. 13-21). Neki smatraju da je dječakova velikodušnost potaknula i ostale da podijele svoj ručak, no Matej jasno želi da znamo da je bila riječ o čudu, i događaj je zapisan u svima četirima evanđeljima.

Što iz toga mi možemo naučiti? Obitelj, susjedi, prijatelji, kolege i drugi nalaze se oko nas s različitim potrebama. Trebamo li ih poslati onima koji su sposobniji od nas? Naravno, potrebe nekih ljudi premašuju našu sposobnost da im pomognemo, ali ne uvijek. Što god imate – zagrljaj, ljubaznu riječ, uho spremno slušati, kratku molitvu, mudar savjet – dajte to Isusu i gledajte što On može učiniti.

– David H. Roper

Isuse, daj nam oči da vidimo načine na koje se možemo pobrinuti za druge. Vodi nas i upotrijebi nas.