Što god činili

Pročitajte: Mudre izreke 16:1-9

1 Čovjek se dobro spremi u srcu,
a od Gospodina dolazi što jezik izgovori.
2 Neka se čovjeku učine čisti svi njegovi putovi,
ipak je Gospodin onaj koji ispituje duhove.
3 Predaj Gospodinu svoja djela,
i tvoji će naumi uspjeti.
4 Sve je Gospodin stvorio za određenu svrhu,
pa i bezbožnika za dan nesreće.
5 Gospodinu je mrzak svaki oholica.
Bez kazne ne će izići prije ili kasnije.
6 Vježbanjem u vjernoj ljubavi čisti se krivnja;
strahom Gospodnjim izbjegne se zlu.
7 Ako je čiji život mio Gospodinu,
onda on s njim pomiri i njegove neprijatelje.
8 Bolje je malo s pravdom,
nego velik dohodak s nepravdom.
9 Srce čovječje uredi sebi svoj put,
a Gospodin upravlja njegove korake.

Predaj Gospodinu svoja djela, i tvoji će naumi uspjeti.

Izreke 16:3

U knjizi Iznenađen radošću C. S. Lewis priznaje da je postao kršćanin s trideset tri godine. Udarao je nogama, borio se, ljutio i gledao na sve strane tražeći priliku da pobjegne. Usprkos otporu, manama i preprekama s kojima se suočavao, Gospodin ga je učinio hrabrim i djelotvornim braniteljem vjere. Naviještao je Božju istinu i ljubav pišući snažne eseje, knjige i romane koji se još uvijek rado čitaju, proučavaju i o kojima se pedeset i pet godina nakon njegove smrti još uvijek razgovara. Njegov je život dokaz da osoba nikad nije prestara da postavi novi cilj ili ne sanja novi san.

Dok planiramo i slijedimo snove, Bog može očistiti naše motive i osnažiti nas da sve što činimo posvetimo Njemu (r. r. 1-3). Od najobičnijih zadaća do najvećih izazova možemo živjeti na slavu svojega svemoćnog Stvoritelja, koji je sve »stvorio za određenu svrhu« (r. 4). Svako djelo, svaka riječ i svaka misao može postati izrazom iskrenog obožavanja, žrtva prinosnica u čast našem Gospodinu koji nas čuva.

Bog nije ograničen našim ograničenjima, našim bojaznima ili našim sklonostima da se smirimo ili sanjamo ‘malo’. Kada odlučimo živjeti za Njega – posvećeni i ovisni o Njemu – On će provesti svoje planove za nas. Što god činili, možemo činiti s Njim, za Njega i samo zbog Njega.

– Xochitl Dixon

Hvala Bogu što nijedan posao nije premalen i nijedan san nije prevelik u Njegovu kraljevstvu.