Jedinstvo

Pročitajte: Poslanica Efežanima 4:1-6

1 Molim vas dakle ja, sužanj u Gospodinu, da živite dostojno zvanja u koje ste pozvani, 2 sa svom poniznošću i krotkošću, strpljivo podnoseći jedan drugoga u ljubavi. 3 Nastojte čuvati jedinstvo Duha vezom mira. 4 Jedno tijelo i jedan Duh, kao što ste i pozvani u jednoj nadi svoga poziva. 5 Jedan Gospodin, jedna vjera, jedno krštenje! 6 Jedan Bog i Otac sviju koji vlada nad svima, djeluje po svima i boravi u svima.

Nastojte čuvati jedinstvo Duha vezom mira.

Efežanima 4:3

DAVNE 1722. godine mala skupina moravskih kršćana, koji su živjeli u sadašnjoj Češkoj Republici, našla je utočište od progona na imanju velikodušnoga njemačkog grofa. U roku od četiri godine došlo je više od 300 ljudi. No, umjesto skladne zajednice progonjenih izbjeglica, mjesto je postalo puno nesloge. Različiti pogledi na kršćanstvo izazvali su podjelu. Ono što su učinili sljedeće može izgledati kao mala odluka, ali je potaknulo nevjerojatno probuđenje: počeli su gledati ono u čemu se slažu, a ne ono u čemu se ne slažu. Rezultat je bilo jedinstvo.

Apostol Pavao snažno je poticao vjernike u crkvi u Efezu da žive u jedinstvu. Grijeh bi uvijek izazvao nevolje, sebične želje i sukobe u odnosima. No kao oni koji »oživješe s Kristom«, Efežani su bili pozvani da svakoga dana žive svoj novi identitet, »kao što se pristoji svetima!« (5:3) Prije svega, trebali su »sačuvati jedinstvo Duha, povezani mirom« (4:3, K. S.).

To jedinstvo ne postiže se ljudskom snagom. Trebali bi biti ponizni, krotki i strpljivo podnositi »jedni druge s ljubavlju!« (r. 2) Ljudski gledano, to je nemoguće. Jedinstvo ne možemo postići vlastitom snagom, nego savršenom silom Božjom »koja djeluje u nama« (3:20).

– Estera Pirosca Escobar

Oče, Ti koji si iznad svega, u svemu i u svima, živi među nama da bi među nama vladalo jedinstvo.