Ime nad imenima

Pročitajte: Knjiga Izlaska 6:1-8

1 Gospodin odgovori Mojsiju: »Sad ćeš vidjeti kako ću prisiliti faraona da ih – pritisnut jakom rukom – pusti, da ih zaista – pritisnut jakom rukom – izagna iz svoje zemlje.« 2 Dalje reče Bog Mojsiju: »Ja sam Gospodin! 3 Ja se objavih Abrahamu, Izaku i Jakovu kao El Šadaj. Ali imenom svojim, Gospodin, ne objavih im se. 4 Ja im se obvezah ugovorom, da ću im dati u posjed kanaansku zemlju, zemlju u kojoj su prije prebivali kao tuđinci. 5 Pa razabrah i tužbu sinova Izraelovih, koje u Egiptu zasužnjiše, i pomislih na svoj zavjet. 6 Zato navijesti sinovima Izraelovim: Ja sam Gospodin! Ja ću vas izbaviti iz egipatskog ropstva, oslobodit ću vas iz njihova sužanjstva, spasit ću vas visoko podignutom rukom, žestokim kaznenim sudovima. 7 Izabrat ću vas za svoj narod i bit ću vaš Bog. I spoznat ćete da sam ja, Gospodin, Bog vaš, onaj koji vas izbavljam od pritiska egipatskog ropstva. 8 I uvest ću vas u zemlju koju sam svečanom zakletvom obećao dati Abrahamu, Izaku i Jakovu. Vama ću je dati u posjed ja, Gospodin.«

Zato i Bog Njega uzvisi i darova Mu ime koje je nad svakim imenom.

Filipljanima 2:9

IME Antonija Stradivarija (1644. – 1737.) legendarno je u svijetu glazbe. Njegove su violine, violončela i viole toliko cijenjeni zbog vrhunske izrade i jasnoće zvuka da su mnogi dobili vlastito ime. Primjerice, jedna je violina nazvana Messiah-Salabue Stradivarius. Nakon što je violinist Joseph Joachim (1831. – 1907.) svirao na njoj, napisao je: »Zvuk Strada, taj jedinstveni ‘Messie’ uvijek se iznova ponavlja u mojem sjećanju, sa svojim savršenim spojem slatkoće i veličanstvenosti.«

No čak ni ime ni zvuk Stradivarija ne zaslužuje da ga se uspoređuje s djelom daleko većeg Graditelja. Od Mojsija do Isusa, Bog se predstavlja imenom iznad svih imena. Za naše dobro, On želi da se mudrost i djelo Njegove vlastite ruke prepoznaje, cijeni i slavi uz zvuke glazbe (Izlazak 15:1,2). Pa ipak, to odrješenje snage kao odgovor na uzdisaje ljudi u nevolji bio je samo početak. Tko je mogao predvidjeti da će, slabošću raspetih ruku, Isus jednoga dana ostaviti baštinu vječne i beskonačne vrijednosti? Je li itko mogao predvidjeti čudesnost i veličanstvenost glazbe koja se pjeva u slavu imena Onoga koji je umro – noseći sramotu našega grijeha i odbacivanja – da pokaže koliko nas voli?

– Mart DeHaan

Oče na nebesima, molimo Te učini nešto u nama i kroz nas danas kako bi drugi vidjeli da sve dugujemo Tebi.