Tko sam ja?

Pročitajte: Knjiga Izlaska 3:10-17

10 Zato sad idi! Šaljem te k faraonu. Izvedi moj narod, Izraelove sinove, iz Egipta!«
11 Tada upita Mojsije Boga: »Kako, zar ja da idem faraonu: da izvedem Izraelove sinove iz Egipta?«
12 On potvrdi: »Ja ću biti s tobom. I ovo neka ti bude kao znak da te šaljem: Kad izvedeš narod iz Egipta, častit ćete Boga na ovoj gori.«
13 Mojsije opet zapita Boga: »Ali kad dođem k Izraelovim sinovima pa im reknem: Bog otaca vaših šalje me k vama, i ako me upitaju: Kako mu je ime, što ću im odgovoriti?«
14 Bog odgovori Mojsiju: »Ja sam, koji jesam.« I nastavi: »Tako reci sinovima Izraelovim: Onaj Ja sam posla me k vama!« 15 Dalje reče Bog Mojsiju: »Tako javi Izraelovim sinovima: Gospodin, Bog otaca vaših, Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, posla me k vama. To je moje ime navijeke, i tako me se ima zvati od koljena do koljena. 16 Idi i sakupi starješine Izraelovih sinova i reci im: Gospodin, Bog vaših otaca, Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, javi mi se i reče: Dobro pripazih na vas i na to što vam se zbivalo u Egiptu, 17 i odlučih: Izvest ću vas iz nevolje u Egiptu u zemlju Kanaanaca, Hetita, Amorejaca, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca, u zemlju u kojoj teče mlijeko i med.

»Ja sam, koji jesam.«

Izlazak 3:14

DAVE je uživao u svome poslu, ali već dulje vrijeme privlačilo ga je nešto drugo. Sada kada mu se počeo ostvarivati san da se uključi u misijski rad, počele su ga obuzimati ozbiljne sumnje.

»Ne zaslužujem to,« rekao je prijatelju. »Misijski odbor ne poznaje pravoga mene. Nisam dovoljno dobar.«

Dave se našao u biranome društvu. Na spomen imena Mojsije pomislit ćemo na vodstvo, snagu i Deset zapovijedi. Skloni smo zaboravljati da je Mojsije pobjegao u pustinju nakon što je ubio čovjeka. Izgubili smo iz vida njegovih četrdeset godina provedenih u bijegu. Previđamo njegov problem s gnjevom i njegovo žestoko protivljenje da kaže »da« Bogu.

Kada se Bog pojavio s planom da izvede narod iz Egipta (r. r. 1-10), Mojsije je odigrao kartu ‘ja nisam dovoljno dobar’. Čak se upustio u raspravu s Bogom i pitao Ga: »Kako, zar ja da idem faraonu?« (r. 11) Tada je Bog rekao Mojsiju tko je On: »JA SAM KOJI JESAM« (r. 14, K. S.) Mi ne možemo objasniti to tajanstveno ime, naš neopisivi Bog opisuje svoju vječnu prisutnost Mojsiju.

Osjećaji vlastitih slabosti su zdravi. No ako ih koristimo kao izgovor da spriječimo Boga da nas upotrijebi, vrijeđamo Ga. Time zapravo kažemo da Bog nije dovoljno dobar.

Pitanje nije tko sam ja. Pitanje je tko je JA JESAM.

– Tim Gustafson

Bože, oprosti nam naše sumnje. Želimo Ti reći »da«.