Vrata pomirenja

Pročitajte: Druga poslanica Korinćanima 5:14-21

14 Jer Kristova nas ljubav goni kad ovo mislimo: ako je jedan za sve umro, to su svi umrli. 15 A jest umro za sve, da oni koji žive ne žive više sebi, nego onome koji je za njih umro i uskrsnuo. 16 Zato mi odsad nikoga ne poznajemo po tijelu; ako smo Krista i poznavali po tijelu, odsad ga više ne poznajemo tako. 17 Ako je dakle tko u Kristu, on je novo stvorenje. Staro je prošlo i, gle, novo je nastalo. 18 Ali je sve od Boga koji nas pomiri sa sobom po Kristu i dade nam službu pomirenja. 19 Bog je naime u Kristu pomirio svijet sa sobom, ne uračunavši ljudske prijestupe i povjerivši nam riječ pomirenja. 20 Poslanici smo u ime Krista jer Bog po nama zove. Molimo vas u ime Krista: pomirite se s Bogom! 21 Njega koji nije znao grijeha, opteretio je za nas grijehom da mi postanemo Božja pravda u njemu.

Ali je sve od Boga koji nas pomiri sa sobom po Kristu i dade nam službu pomirenja.

2 Korinćanima 5:18

U katedrali sv. Patrika u Dublinu nalaze se vrata koja pričaju pet stoljeća staru priču. Godine 1492. dvije obitelji, Butler i FitzGerald, započele su borbu za premoć u svome kraju. Borba je uzela toliko maha da su Butleri potražili utočište u katedrali. Kad su FitzGeraldi došli ponuditi primirje, Butleri su se bojali otvoriti vrata. Tada su FitzGeraldi napravili rupu u vratima kroz koju je njihov vođa gurnuo ruku u znak pomirenja. Dvije su se obitelji pomirile. Tako su protivnici postali prijatelji.

Bog ima vrata pomirenja o kojima je apostol Pavao gorljivo pisao u pismu crkvi u Korintu. Po vlastitoj volji i zbog svoje beskrajne ljubavi Bog je zamijenio prekinuti odnos s ljudima za obnovljeni odnos kroz Kristovu smrt na križu. Bili smo daleko od Boga, ali u svojoj milosti nije nas ostavio tamo. On nam nudi pomirenje sa sobom – »ne uračunavši ljudske prijestupe« (r. 19). Pravednost je zadovoljena kada je Bog Krista opteretio »za nas grijehom da mi postanemo Božja pravda u Njemu« (r. 21).

Kad jednom prihvatimo Božju ruku pomirenja, dobivamo važnu zadaću da tu poruku prenosimo drugima. Mi zastupamo čudesnoga, milostivog Boga koji nudi potpuno oproštenje i obnovu svakome tko vjeruje.

– Estera Pirosca Escobar

Bože, hvala Ti što nas nisi ostavio bez nade.