Božje posebno blago

Pročitajte: Prva Petrova poslanica 2:4-10

4 Pristupite k njemu, živome kamenu koji su, istina, ljudi odbacili, ali ga je Bog izabrao i uresio čašću, 5 i sami se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni hram za sveto svećenstvo, da prinosite duhovne žrtve koje su ugodne Bogu po Isusu Kristu. 6 Zato stoji u Pismu:
»Evo stavljam na Sionu ugaoni,
izabrani i dragocjeni kamen;
tko vjeruje u njega,
ne će se posramiti.«
7 Vama dakle, koji vjerujete, čast je. Onima koji ne vjeruju on je kamen koji odbaciše graditelji, koji postade kamen ugaoni, kamen spoticanja i stijena sablazni. 8 Na nj se spotiču, jer ne vjeruju riječima, na što su i određeni.
9 A vi ste izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti narod, puk dobitka, da objavljujete slavna djela onoga koji vas pozva iz tame k svojemu divnome svjetlu. 10 Vi nekoć niste bili narod, a sada jeste narod Božji. Nekoć ste bili nemili Bogu, a sada ste mili.

A vi ste izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti narod, puk dobitka.

1 Petrova 2:9

ZAMISLITE prostranu svečanu dvoranu. Na prijestolju je veliki kralj. Okružen je mnoštvom dvorjana i svi se ponašaju besprijekorno. Sada zamislite kutiju koja se nalazi do kraljevih nogu. S vremena na vrijeme kralj spušta ruku i prebire po njezinu sadržaju. A što je u kutiji? Dragulji, zlato i poludrago kamenje po kraljevu ukusu. U kutiji je kraljevo blaga, zbirka koja mu donosi veliku radost. Možete li vidjeti tu sliku?

Hebrejska riječ za to blago je segulah, a znači »posebna svojina«. Tu riječ nalazimo u starozavjetnim knjigama poput Knjige Izlaska 19:5, Ponovljenog zakona 7:6 i Psalmu 135:4, a odnosi se na izraelski narod. Ali ta se ista slika pojavljuje u Novome zavjetu i rabi ju apostol Petar. Njome opisuje »narod Božji«, one koji su Mu »mili« (r. 10), zbirku koja sada premašuje izraelski narod. Drugim riječima, on govori o onima koji vjeruju u Isusa, i Židovima i nežidovima. Za njih piše: »Vi ste, naprotiv, ‘izabrani rod… narod određen za Božju svojinu’« (r. 9, K. S.).

Zamislite to! Veliki i moćni Nebeski kralj smatra vas svojom posebnim blagom. On vas je izbavio iz ropstva grijeha i smrti. Smatra vas svojima. Kralj kaže: »Ovoga volim. Ovaj je moj.«

– John Blase

Božja smo svojina. Ne svojom zaslugom nego milošću.