Vođeni Njegovom riječju

Pročitajte: Psalam 119:1,133-136

1 Blaženi oni kojih je put neokaljan,
koji hode po zakonu Gospodnjem!

133 Učvrsti korake moje po svom obećanju
i ne daj da ikakvo zlo ovlada mnome!
134 Izbavi me od nasilja ljudskog
i držat ću tvoje zapovijedi!
135 Obasjaj licem svojim slugu svojega
i nauči me svoje naredbe!
136 Potoci suza teku iz mojih očiju
jer se Zakon tvoj ne čuva.

Učvrsti korake moje po svom obećanju i ne daj da ikakvo zlo ovlada mnome!

Psalam 119:133

PRVO što je Paul Arnolda radio na radiopostaji BBC u Londonu bili su »zvukovi hodanja« u radiodramama. Dok su glumci čitali svoje uloge u scenama u kojima se hoda, Paul je svojim nogama radio odgovarajuće zvukove – usklađujući brzinu hoda s glasom glumca i izgovorenim tekstom. Najteže je bilo »postići da radimo kao jedan«.

Duhovnu verzije takve bliske suradnje tražio je autor 119. psalma, koji naglašava život prema uputama Božje riječi. Kao što piše u Psalmu 119:1: »Blaženi oni kojih je put neokaljan, koji hode po zakonu Gospodnjem!« Ako nas vodi Bog i slijedimo li Njegove naputke, možemo ostati čisti (r. 9), nadvladati prijezir (r. 22) i izbjeći lakomost (r. 36). On će nam omogućiti da se odupremo grijehu (r. 61), pronađemo bogobojazne prijatelje (r. 63) i živimo radosno (r. 111).

Teolog Charles Bridges ovako je prokomentirao 133. redak: »Kada krenem u svijet, moram se zapitati što o tome piše u Božjoj riječi, koja predstavlja Krista kao moj savršeni primjer.«

Tako pokazujemo svijetu Isusa. Zato zamolimo Ga da nam pomogne tako blisko koračati s Njim da ljudi u nama mogu vidjeti odbljesak našega Vođe, Prijatelja i Spasitelja!

– Patricia Raybon

Nebeski Oče, uskladi naše korake s mudrosti Svetoga Pisma da možemo hodati kao Ti.