Kosi toranj

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 7:24-27

24 Tko sluša ove moje riječi i izvršava ih, sličan je razboritu čovjeku koji sagradi svoju kuću na stijeni. 25 I udari pljusak, dođoše vode, zapuhaše vjetrovi i napadoše onu kuću; ali ona ne pade, jer je bila sagrađena na stijeni. 26 Nasuprot, tko sluša ove moje riječi, ali ih ne izvršava, nalik je na luda čovjeka koji sagradi svoju kuću na pijesku. 27 I udari pljusak, dođoše vode, zapuhaše vjetrovi i napadoše onu kuću. Ona pade, i njezin je pad bio velik.

Tko sluša ove Moje riječi i izvršava ih, sličan je razboritu čovjeku koji sagradi svoju kuću na stijeni.

Matej 7:24

VJEROJATNO ste čuli za poznati kosi toranj u Pizi u Italiji, ali jeste li čuli za kosi toranj u San Franciscu? Zovu ga i Millennium Tower. Izgrađen 2008. godine, taj pedeset osam katova visoki neboder stoji ponosno – ali malo nakrivljeno – u San Franciscu.

Problem? Njegovi graditelji nisu iskopali dovoljno duboki temelj. Zato ga sada moraju nadograditi, što će možda koštati više od gradnje prvobitne građevine – no neki to smatraju nužnim ako grad pogodi potres.

Što možemo iz toga naučiti? Temelji su važni. Kad vaš temelj nije čvrst, mogla bi uslijediti katastrofa. Isus je rekao nešto slično pri kraju svojega Govora na gori. U predloženom tekstu On uspoređuje dva graditelja: jedan je gradio na stijeni, drugi na pijesku. Kad je udario pljusak, samo je kuća s čvrstim temeljem ostala stajati.

Što to znači za nas? Isus jasno kaže da svoj život moramo graditi na poslušnosti i pouzdanju u Njega (r. 24). Kad počivamo u Njemu, naš život nalazi čvrsto tlo u Božjoj snazi i postojanoj milosti.

Krist ne obećava da nas nikada neće snaći oluje. Ali kaže da, kada je On naša stijena, te oluje i bujice neće otplaviti naš temelj, a to je vjera u Njega.

– Adam Holz

Gradimo na Stijeni i oduprijet ćemo se olujama.