Čiste posude

Pročitajte: Prva Petrova poslanica 4:7-11

7 Svemu se približio kraj. Budite dakle mudri i budni u molitvama! 8 A prije svega imajte neprestanu ljubav među sobom, jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha! 9 Budite gostoljubivi jedni prema drugima bez mrmljanja! 10 Poslužujte jedni druge, svaki darom koji je primio, kao dobri upravitelji različite Božje milosti. 11 Ako tko govori, neka govori kao Božje riječi; ako tko služi, neka služi kao po jakosti koju Bog daje, da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu kome pripada slava i vlast u vijeke vjekova! Amen.

Mržnja izaziva samo svađu, a ljubav prikriva sve prijestupe.

Izreke 10:12

»MRŽNJA nagriza posudu u kojoj se nalazi«, rekao je bivši senator Alan Simpson na sprovodu svoga prijatelja, četrdeset prvog predsjednika SAD-a, Georgea H. W. Busha. Govoreći o njemu, istaknuo je da je on odabrao humor i ljubav, a ne mržnju u svom profesionalnom vodstvu i osobnim odnosima. Slažem se sa senatorovim citatom, a vi? Koliko mi samo zla čini kada u sebi nosim mržnju!

Medicinska istraživanja otkrivaju štetu koju radimo svojem tijelu kada smo usredotočeni na negativno ili se lako razbjesnimo. Krvni tlak nam raste. Srce nam snažno lupa. Loše smo volje. Naša posuda korodira.

U Mudrim izrekama 10:12 kralj Salomon zaključuje: »Mržnja izaziva svađu, a ljubav pokriva sve pogreške« (K. S.) Sukob koji proizlazi iz mržnje je krvna osveta između suparničkih ili različitih naroda, plemena i rasa. Takva mržnja potiče osvetoljubivost, a ljudi koji se međusobno preziru ne mogu uspostaviti odnos. Naprotiv, Božji način ljubavi pokriva – prekriva ili prašta – sve prijestupe. To ne znači previdjeti pogreške ili ohrabrivati krivca. Ne potičemo zlo ako se netko stvarno kaje. A ako se nikada i ne ispriča, svoje osjećaje predajmo Bogu, jer smo upoznali Božju ljubav. Volimo druge »jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha!« (1 Petrova 4:8)

– Elisa Morgan

Bože, želimo da u našoj posudi nema mržnje.