Slavite!

Pročitajte: Psalam 48

2 Velik je Gospod i predostojan hvale
u gradu našega Boga.
Gora svetišta njegova!
3 Krasno se uzdiže.
Radost je cijele zemlje gora Sion,
vrhunac na sjeveru grad je Kralja velikoga.
4 Bog se u njegovim palačama
objavio kao tvrđava.
5 A onda, gle, kraljevi se udružiše,
dođoše ovamo zajedno.
6 Čim vidješe, zapanjiše se,
prestrašiše se i pobjegoše.
7 Trepet ih ondje obuze,
bol kao žene kad rađa.
8 Istočnim vjetrom
ti si razbio lađe Taršiša.

9 Kako čusmo tako sad vidjesmo:
u gradu Gospoda nad vojskama,
u gradu Boga našega;
Bog ga čvrstim učini dovijeka.
10 Spominjemo se, Bože,
tvoje dobrote usred tvoga Hrama.

11 Kao što tvoje ime, Bože,
tako dopire tvoja slava do krajeva zemlje;
pravde je puna tvoja desnica.
12 Nek se veseli gora Sion.
Nek klikću gradovi Judeje zbog tvojih sudova.

13 Prođite oko Siona, obiđite ga!
Izbrojite njegove kule!
14 Pogledajte dobro njegove zidine,
razmotrite njegove palače,
da možete pripovijedati budućem naraštaju:
15 »Takav je Bog, naš Bog zauvijek i vječno!
On će nas voditi do smrti.«

Kao što Tvoje ime, Bože, tako dopire Tvoja slava do krajeva zemlje.

Psalam 48:11

S velikom sigurnošću možete zaključiti gdje je karta nacrtana prema onome što se nalazi u njezinu središtu. Skloni smo misliti da je naš dom središte svijeta, stoga u sredinu stavimo točku i otuda započinjemo crtati. Najbliži gradovi mogu biti udaljeni sedamdesetak kilometara na sjever ili pola dana vožnje prema jugu, ali svi su ucrtani u odnosu na to gdje se nalazimo. Psalmi crtaju svoju ‘kartu’ iz Božjega zemaljskog doma u Starome zavjetu, središta biblijskog zemljopisa, Jeruzalema.

Ovaj psalam jedan je od mnogih psalma koji slave Jeruzalem. To je grad »našega Boga, Gora svetišta Njegova… Radost je cijele zemlje… grad je Kralja velikoga« (r. r. 2,3). »Bog se u njegovim palačama objavio kao tvrđava… Bog ga čvrstim učini dovijeka« (r. r. 4,9). Božja slava počinje u jeruzalemskom hramu i seže do »krajeva zemlje« (r. r. 10,11).

Ako ovo ne čitate u Jeruzalemu, vaš dom nije u središtu biblijskog svijeta. No, vaš dio svijeta je neizmjerno važan, jer Bog neće stati sve dok Njegova slava ne stigne do »krajeva zemlje« (r. 11). Želite li sudjelovati u postizanju toga cilja? Svakoga tjedna štujte s Božjim narodom i otvoreno živite svaki dan Njemu na slavu. Božja se slava širi kada sve što imamo i jesmo posvećujemo Njemu.

– Mike Wittmer

Oče, upotrijebi nas da širimo Tvoju slavu: