Radosne misli

Pročitajte: Poslanica Filipljanim 4:4-9

4 Radujte se svagda u Gospodinu; opet velim: radujte se! 5 Blagost vaša neka bude poznata svim ljudima! 6 Gospodin je blizu. Ne brinite se tjeskobno ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom, sa zahvalom, iznosite Bogu svoje potrebe! 7 I Božji mir, koji nadilazi svaki um, čuvat će vaša srca i misli u Kristu Isusu.
8 Uostalom, braćo, neka vam je na umu što je god istinito, što je časno, što je pravedno, što je sveto, što je ljubazno, što je pohvalno, što je god kreposno i što je god hvale vrijedno! 9 Što naučiste, primiste, čuste, i vidjeste od mene, to činite, i Bog mira bit će s vama!

Radujte se svagda u Gospodinu; opet velim: radujte se!

Filipljanima 4:4

U zbirci intervjua What We Keep (Što čuvamo) svaka osoba govori o jednoj stvari koja joj toliko znači i pričinja joj toliku radost da se od nje nikada ne bi odvojila.

To me je potaknulo da razmislim o stvarima koje meni najviše znače i koje mi donose radost. Jedna od njih je jednostavan četrdeset godina stari recept koji je zapisala moja mama. Drugi je jedna ružičasta šalica za čaj moje bake. Nekim su ljudima dragocjene uspomene – kompliment koji ih je ohrabrio, prve riječi njihove djece ili poseban odjeljak ili redak iz Svetoga pisma.

No ono što često čuvamo u svojem srcu i mislima su stvari koje su nam nanijele veliku bol: Zabrinutost – skrivena, ali lako se vraća. Ljutnja – ispod površine, ali spremna za napad. Ogorčenost – tiho nagriza srž naših misli. U pismu crkvi u Filipima apostol Pavao spominje bolji, pozitivan način »razmišljanja«. Ohrabruje vjernike da se uvijek raduju, budu blagi i sve donose Bogu u molitvi (r. r. 4-9).

Pavao kaže da nam to o čemu razmišljamo pomaže uvidjeti da je moguće odagnati mračne misli i dopustiti Božjem miru da čuva naša srca i umove u Kristu Isusu (r. 7). Jedino kada nam »je na umu što je god istinito, što je časno, što je pravedno, što je sveto, što je ljubazno, što je pohvalno… i što je god hvale vrijedno«, imat ćemo mir u srcu (r. 8).

– Cindy Hess Kasper

Bože, vodi naše misli. Povjeravamo Ti svoje srce i život.