Bog to sve zna

Pročitajte: Evanđelje po Marku 12:41-44

41 Isus je sjedio nasuprot blagajni za prinose i gledao kako narod ubacuje novac u blagajnu. Mnogi su bogataši ubacivali mnogo. 42 Jedna siromašna udovica dođe i ubaci dvije lepte, što čini kvadrant. 43 Tada dozva svoje učenike i reče im: »Zaista kažem vam: Ova siromašna udovica stavila je više u blagajnu nego svi drugi. 44 Jer svi drugi ubaciše od svoga viška, a ona stavi od svoga siromaštva sve što je imala za hranu.«

Njegova mudrost nema granica.

Psalam 147:5

FINN, riba sijamski borac, živio je u našoj kući dvije godine. Moja kćerkica bi se često naginjala nad akvarij i razgovarala s njim nakon što bi ga nahranila. Kad su u vrtiću razgovarali o kućnim ljubimcima, ponosno ga je proglasila svojim. A onda je Finn uginuo i srce moje kćeri se slomilo.

Majka mi je savjetovala da pažljivo osluškujem osjećaje svoje kćeri i kažem joj: »Bog to sve zna.« Složila sam se da Bog sve zna, a ipak sam se pitala kako će ju to utješiti. Tada mi je palo na pamet da Bog ne samo da je svjestan događaja u našem životu – On suosjećajno gleda u našu dušu i zna kako to utječe na nas. Jasno Mu je da se »male stvari« mogu činiti velikima ovisno o našoj dobi, prošlim ranama ili oskudici.

Isus je vidio stvarnu veličinu udovičina dara – i srca – kada je ubacila dva novčića u hramsku blagajnu. Ovako je objasnio što to za nju značilo: »Ova siromašna udovica stavila je više u blagajnu nego svi drugi.. ona stavi od svoga siromaštva sve što je imala za hranu« (Marko 12:43,44).

Udovica nije govorila o svojoj situaciji, ali Isus je prepoznao da je ono što su drugi smatrali neznatnim milodarom bila velika žrtva. On isto tako vidi naš život. Nađimo utjehu u Njegovu bezgraničnom razumijevanju.

– Jennifer Benson Schuldt

Bože, hvala Ti što nas savršeno poznaješ i ljubiš. Pomogni nam da u tome uvijek pronalazimo utjehu.