Iskoristite svaku prigodu

Pročitajte: Poslanica Kološanima 4:2–6

2 Ustrajte u molitvi, bdijte u njoj sa zahvaljivanjem! 3 Molite ujedno i za nas da nam Bog otvori vrata za propovijedanje Kristova otajstva zbog kojega sam u zatvoru, 4 da ga navješćujem kako trebam govoriti! 5 Mudro živite prema onima koji su vani, koristeći se dobrom prigodom! 6 Vaša riječ neka je svagda ljubazna, začinjena solju, da znate odgovarati svakome kako treba!

Mudro živite prema onima koji su vani, koristeći se dobrom prigodom!

Kološanima 4:5

JESTE li ikad uhvatili zmaja? Ja nisam sve dok me moj sin nije nagovorio da tu igricu stavim u svoj mobitel. Nudeći vam sliku stvarnog svijeta, igrica omogućuje da hvatate živopisna bića koja iskaču svuda oko vas. Kamo god krenuli to postaje okruženje na kojemu se igrate. Rezultat? Puno više hodam jer želim iskoristiti svaku priliku da zgrabim bića koje se pojavljuju niotkuda.

Lako je usredotočiti se, čak i biti opsjednut onime što je smišljeno da vas zaokupi. Ali dok sam igrao igricu, mučilo me ovo pitanje: Jesam li tako motiviran i kad trebam maksimalno iskoristiti duhovne prigode oko sebe?

Pavao je znao da treba biti spreman za Božje djelovanje oko nas. U 4. poglavlju Poslanice Kološanima traži od vjernika da mole Boga prilike »za propovijedanje Kristova otajstva« (r. 3). Zatim ih upozorava: »Mudro se vladajte prema onima koji su vani! Iskorišćujte prigodu!« (r. 5, K. S.) Pavao nije želio da Kološani propuste ijednu priliku da druge usmjere prema Kristu. No to mogu činiti tek nakon što upoznaju njih i njihove potrebe. Potom im mogu pristupiti riječju koja je »svagda ljubazna, začinjena solju« (r. 6).

U našem svijetu mnogo više stvari privlači našu pozornost i oduzima više vremena od igrice ‘Uhvati zmaja’, zato pazimo na što trošimo vrijeme.

– Adam Holz

Bog nas poziva da krenemo u stvarnu životnu avanturu.