Slika očaja

Pročitajte: Psalam 107:4-9

4 Lutahu u pustinji, u pustoši,
ne nađoše puta k mjestu gdje bi se nastanili.
5 Izgladnjeli i žeđu izmoreni,
duša je posustajala u njima.
6 Zavapiše u svojoj tjeskobi Gospodu
i on ih oslobodi od njihove nevolje.
7 Izvede ih na pravi put
koji ide u mjesto prebivanja.
8 Neka hvale Gospoda za dobrotu njegovu,
za njegova čudesa sinovima ljudskim!
9 Jer je utažio grla ožednjela,
napunio je okrepom dušu izgladnjelu.

Zavapiše u svojoj tjeskobi Gospodu i On ih oslobodi od njihove nevolje.

Psalam 107:6

ZA vrijeme Velike svjetske krize 1930-ih poznata fotografkinja Dorothea Lange snimila je Florence Owens Thompson i njezinu djecu. Majka migrantica naziv je fotografije koja prikazuje očaj majke nakon neuspjele žetve. Dorothea ju je snimila želeći pokazati vlastima težak život sezonskih radnika na velikim plantažama.

U knjizi Tužaljki nalazimo još jedan primjer očaja – očaj Judejaca uoči razaranja Jeruzalema. Prije nego što je Nabukodonozorova vojska poharala i razorila grad, ljudi su gladovali jer je grad bio pod opsadom (pročitajte 2 Kraljevima 24:10,11). Iako su njihove nedaće bile posljedica višegodišnje neposlušnosti Bogu, pisac Tužaljki vapio je Bogu zauzimajući se za svoj narod (Tužaljke 2:11,12).

I dok pisac 107. psalma također opisuje teško razdoblje u povijesti Izraela, lutanje pustinjom, (r. r. 4,5), njegov se pogled usmjerava na ono što učiniti u takvim vremenima: »Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi« i dogodilo se nešto čudesno: »On ih istrže iz svih nevolja« (r. 6, K. S.).

Očajni ste? Nemojte šutjeti. Zavapite Bogu. On čuje i čeka da vam vrati nadu. Iako nas uvijek ne izbavlja iz teških situacija, obećava da će uvijek biti s nama.

– Linda Washington

Nebeski Oče, hvala Ti na tome da nas Tvoja prisutnost uvijek tješi.