Vidjeti spasenje

Pročitajte: Evanđelje po Luki 3:1-6
1 Bilo je u petnaestoj godini vladanja cara Tiberija. Poncije Pilat bio je upravitelj u Judeji, Herod četverovlasnik u Itureji i u Trahonitidskoj pokrajini, Lizanija četverovlasnik u Abileni. 2 Veliki svećenici bili su Ana i Kajfa. Tada dođe Božja riječ Ivanu, Zaharijinu sinu, u pustinji. 3 On prođe svu okolinu Jordana, i propovijedao je krštenje obraćenja za oproštenje grijehâ, 4 kako stoji napisano u knjizi govorâ proroka Izaije:
»Glas onoga što viče u pustinji:
Pripravite Gospodnji put,
poravnajte njegove staze!
5 Svaka dolina neka se ispuni,
svaka gora i brežuljak neka se slegne;
što je krivo neka bude pravo,
što je neravno neka bude ravan put!
6 I svako će tijelo vidjeti Božje spasenje.«

I svako će tijelo vidjeti Božje spasenje.

<br>Luka 3:6

I svako će tijelo vidjeti Božje spasenje.

Luka 3:6

U dobi od pedeset i tri godine posljednja stvar koju je Sonia očekivala je da će napustiti posao, svoju domovinu i pridružiti se skupini tražitelja azila na putu u novu zemlju. Nakon što su pripadnici bande ubili njezina nećaka i pokušali prisiliti njezina sedamnaestogodišnjeg sina da im se pridruži, Sonia je zaključila da je bijeg jedino što joj preostaje. »Molim se Bogu… Učinit ću sve što je potrebno«, objasnila je. »Učinit ću sve da moj sin i ja ne umremo od gladi… Draže mi je vidjeti ga kako mu je ovdje teško nego da završi u vreći ili kanalu.«

Ima li Biblija što za reći Soniji i njezinu sinu – i svima koji trpe nepravdu i razaranje? Kada je Ivan Krstitelj navijestio Isusov dolazak, donio je dobru vijest Soniji, nama i svijetu. »Pripravite Gospodnji put« (r. 4), govorio je. Ustrajao je na tome da će, kada Isus dođe, Bog donijeti snažno, sveobuhvatno oslobođenje. Biblijska riječ za to je spasenje.

Spasenje obuhvaća i ozdravljenje našega grješnog srca i – jednoga dana – oslobođenje od svih svjetskih zala. Bog djeluje u svakoj životnoj priči, svakom društvenom uređenju i dostupno je svima. »Svaki će čovjek vidjeti spasenje Božje« (r. 6, K. S.), kaže Ivan.

Bez obzira na zlo s kojim se suočavamo, Kristov križ i uskrsnuće jamstvo su da ćemo vidjeti Božje spasenje. A jednoga dana i doživjeti konačno oslobođenje.

– Winn Collier

Bože, vjerujemo Tvojem obećanju i čekamo.