Onaj koji spašava

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 12:12-18

12 Sutradan je veoma veliko mnoštvo došlo na blagdan. Čuli su da Isus dolazi u Jeruzalem. 13 Tada uzeše grane palme i izađoše mu ususret, i vikali su:
»Hosana!
Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje,
kralj Izraelov!«
14 Isus nađe magare i sjede na nj, kao što je pisano:
15 »Ne boj se, kćeri sionska!
Evo, tvoj kralj dolazi,
sjedi na magarčetu.«
16 To njegovi učenici tada ne razumješe. Ali kad je Isus bio proslavljen, tada se sjetiše da je to bilo za njega pisano, i da mu ovo učiniše. 17 Svjedočio je dakle narod koji je bio s njim kad je Lazara dozvao iz groba i uskrisio ga od mrtvih. 18 Zato mu mnoštvo izađe ususret. Bili su naime čuli da je učinio to čudo.

Tada uzeše grane palme i izađoše mu ususret, i vikali su: »Hosana!

Ivan 12:13

NAZIVALI su ga »jednim od najhrabrijih ljudi«, ali on nije bio to što su drugi očekivali. Desmond je bio vojnik koji je odbio nositi oružje. Kao bolničar, samo je u jednoj bitci osobno spasio sedamdeset i pet ranjenika, uključujući i one koji su ga smatrali kukavicom i rugali mu se zbog njegove vjere. Svaki put kad se vraćao i bio izložen žestokoj neprijateljskoj vatri, Desmond se molio: »Gospode, daj da spasim još jednoga.«

Sveto pismo nam govori da je i Isus bio pogrešno shvaćen. Na dan koji je pretkazao prorok Zaharija (9:9) Isus je ušao u Jeruzalem na magarcu. Gomila je mahala granama vičući: »Hosana!« (Uzvik slavljenja, a znači »Spasi!«). Citirajući psalam 118:26, vikali su: »Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, kralj Izraelov!« (Ivan 12:13) Ali već sljedeći redak psalma govori o žrtvi (Psalam 118: 27). Dok je gomila u 12. poglavlju Evanđelja po Ivanu očekivala zemaljskog kralja koji će ih spasiti od rimske okupacije, Isus je bio mnogo više. Bio je Kralj nad kraljevima i žrtva za nas – Bog u tijelu, koji je bio spreman otići na križ da bi nas spasio od naših grijeha – ono što je pretkazano mnogo stoljeće prije. »To Njegovi učenici tada ne razumješe«, piše Ivan. Tek poslije »se sjetiše da je to bilo za Njega pisano, i da Mu ovo učiniše« (r. 16). Božja nakana postala im je jasna.

– James Banks

On nas voli. Zato je poslao moćnog Spasitelja!