Snaga u patnji

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 5:1-12

1 Kad vidje Isus mnoštvo naroda, popne se na goru i sjede. Pristupiše mu njegovi učenici. 2 Tada otvori svoja usta i poče ih učiti:
3 »Blaženi siromašni u duhu!
Njihovo je nebesko kraljevstvo.
4 Blaženi žalosni!
Oni će se utješiti.
5 Blaženi krotki!
Oni će posjedovati zemlju.
6 Blaženi koji gladuju i žeđaju pravde!
Oni će se nasititi.
7 Blaženi milosrdni!
Oni će postići milosrđe.
8 Blaženi koji su čista srca!
Oni će Boga gledati.
9 Blaženi mirotvorci!
Oni će se zvati sinovi Božji.
10 Blaženi koji trpe progonstvo zbog pravde!
Njihovo je kraljevstvo nebesko.
11 Blaženi ste kad vas ljudi zbog mene grde i progone i o vama lažno govore sve zlo! 12 Radujte se i veselite se, jer je velika vaša plaća na nebesima. Jer su isto tako progonili i proroke prije vas.«

Blaženi koji trpe progonstvo zbog pravde!

Matej 5:10

HARLAN Popov, pastor tajne crkve, 1948. godine odveden je iz svog doma na »kratko ispitivanje«. Nakon dva tjedna priveden je na cjelodnevna ispitivanja i deset dana nije dobio hranu. Svaki put kad je rekao da nije špijun, pretukli bi ga. No ne samo da je sve to podnio, nego je i druge zatvorenike dovodio Isusu. Kada je nakon jedanaest godina napokon pušten na slobodu, nastavio je svjedočiti svoju vjeru. Dvije godine poslije mogao je napustiti zemlju i pridružiti se svojoj obitelji. Ostatak života propovijedao je i prikupljao novac za Biblije koje su dijelili u zemljama poput njegove domovine.

Kao brojni drugi, i Popov je bio progonjen zbog svoje vjere u Krista. Nekoliko godina prije svoje mučeničke smrti i progona svojih sljedbenika koji je uslijedio nakon toga, Isus je rekao: »Blago progonjenima zbog pravednosti, jer je njihovo Kraljevstvo nebesko! Blago vama kad vas budu grdili i progonili i kad vam zbog Mene budu lažno pripisivali svaku vrstu opaćine!« (r. r. 10,11, K. S.)

»Blaženi« ili »blago«? Što je Isus time mislio? Mislio je na cjelovitost, radost i utjehu koju nalaze u odnosu s Njime (r. r. 4,8-10 ). Popov je ustrajao jer je osjećao Božju snagu koja se ulijevala u njega, čak i u patnji. Kad hodamo s Bogom, bez obzira na okolnosti, i mi možemo iskusiti Njegov mir. On je s nama.

– Alyson Kieda

Ljubljeni oče, hvala Ti što si uvijek s nama.