»Božje stvari«

Pročitajte: Prva Petrova poslanica 3:13-18

13 I tko da vam naudi ako revnujete za dobro? 14 Ali ako i trpite zbog pravde, blaženi ste! Ne dajte se od njih zastrašiti niti uznemiriti. 15 Neka vam Krist Gospodin bude svetinja u srcima! Budite uvijek spremni na odgovor svakome koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama; 16 ali s krotkošću i poštovanjem, čiste savjesti, da se oni koji kleveću vaše dobro življenje u Kristu posrame u onome u čemu vas kude. 17 Bolje je naime, ako je Božja volja, da trpite zbog dobrih djela, negoli zbog zlih.
18 Jer je i Krist umro jedanput za grijehe, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu; ubijen doduše tijelom, ali oživljen Duhom.

Budite uvijek spremni na odgovor svakome koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama.

1 Petrova 3:15

VEĆINA Mikeovih suradnika nije znala mnogo o kršćanstvu, niti im je bilo važno. Ali znali su da je njemu važno. Nekoliko dana prije Uskrsa netko je spomenuo da je čuo da Uskrs ima neke veze s Pashom i pitao se što ih povezuje. »Hej, Mike!« doviknuo je. »Ti znaš te ‘Božje stvari’. Što je Pasha?«

I Mike im je objasnio kako je Bog izveo Izraelce iz ropstva u Egiptu. Ispričao im je o deset pošasti, uključujući smrt prvorođenih u svakom domaćinstvu. Objasnio je kako je anđeo smrti »prošao« pored kuća čija su »oba dovratka i gornji prag« (Knjiga Izlaska 12:7) bili premazani krvlju žrtvovanog janjeta. Zatim im je ispričao kako je Isus poslije raspet u vrijeme Pashe kao Janje žrtvovano jednom zauvijek. Mike je iznenada shvatio: »Hej, ja svjedočim!«

Apostol Petar je crkvi u kulturi koja nije ništa znala o Bogu poručio da budu uvijek spremni na odgovor svakomu tko ih zatraži razlog nade koja je u njima (r. 15.).

Budući da Mike nije krio svoju vjeru, dobio je priliku spontano govoriti o svojoj njoj i učinio je to s »krotkošću i poštovanjem, čiste savjesti« (r. 16). I mi to možemo. Uz pomoć Duha Svetoga, možemo jednostavnim riječima objasniti to što je najvažnije u životu – te »stvari« o Bogu.

– Tim Gustafson

Oče, pomogni nam objasniti nadu i svrhu koju Ti možeš unijeti u svačiji život.