Dobrota i suosjećajnost

Pročitajte: Evanđelje po Luki 7:11-17

11 Potom otiđe u grad po imenu Nain. S njim su išli njegovi učenici i mnogobrojan narod. 12 Kad se približi gradskim vratima, iznosili su mrtvaca, jedinca sina u majke koja je bila udovica. Mnogo je naroda iz grada s njom išlo. 13 Kad je vidje Gospodin, sažali se nad njom i reče joj: »Ne plači!« 14 Tada pristupi i dotaknu se lijesa. Nosioci stadoše. I on reče: »Mladiću, velim ti, ustani!« 15 Tada se uspravi mrtvac i stade govoriti. I dade ga njegovoj majci. 16 Strah sve obuze. Slavili su Boga i govorili: »Velik prorok ustade među nama. Bog pohodi svoj narod.« 17 Glas o tom raširi se po svoj Judeji i po svoj okolini.

Kad je vidje Gospodin, sažali se nad njom i reče joj: »Ne plači!«

Luka 7:13

RAZOČARAN i željan ispunjenijeg života, Leon je napustio posao u banci. Tada je jednoga dana ugledao beskućnika koji je držao ovaj natpis na uglu ulice: DOBROTA I SUOSJEĆAJNOST NAJBOLJI SU LIJEK. Leon je poslije rekao: »Te su me riječi duboko potresle. Doživio sam prosvjetljenje.«

Odlučio je započeti novi život. Osnovao je međunarodnu organizaciju koja promiče suosjećajnost. Putuje svijetom, oslanjajući se na neznance da mu osiguraju hranu, gorivo i smještaj. Zatim ih, uz pomoć spomenute organizacije, nagrađuje dobročinstvima kao što su pribavljanje hrane za siročad ili izgradnja škola za siromašnu djecu. On kaže: »Ponekad ju doživljavamo kao slabost, ali suosjećajnost je istinska snaga.«

Kristova bit kao Boga je dobrota, tako da suosjećajnost prirodno izvire iz Njega. Volim priču o onome što je Isus učinio kada je naišao na pogrebnu povorku udovičina sina jedinca (r. r. 11-17). Ožalošćena žena vjerojatno je ovisila o sinovoj financijskoj skrbi. U opisu događaja ne vidimo da je netko tražio Isusa da nešto učini. Iz čiste dobrote i zabrinut za nju vratio je njezina sina među žive (r. r. 13-15). Kada su to vidjeli ljudi, rekli su za Isusa: »Bog pohodi svoj narod« (r. 16).

– Anne Cetas

Bože, uvijek nas obasipaš darovima ljubavi. Veličamo te i hvalimo jer skrbiš o nama.