Svjetlo

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 5:13-16

13 Vi ste sol zemlji. Ako li sol obljutavi, čime će se onda soliti? Ne valja više ni za što; baci se napolje i ljudi je pogaze. 14 Vi ste svjetlost svijetu. Grad koji stoji na gori ne može se sakriti. 15 Niti se užiže svijeća i stavlja pod posudu, nego na svijećnjak. Tada svijetli svima u kući. 16 Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave vašega Oca na nebesima.

Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave vašega Oca na nebesima.

Matej 5:16

BILA sam nervozna zbog poduke o molitvi koju sam pristala voditi u mjesnoj crkvi sljedećih pet tjedana. Hoće li se svidjeti polaznicima? Hoću li im se ja svidjeti? Moja je tjeskoba bila pogrešno usmjerena, bila sam previše usredotočena na planiranje svakog sata, videomaterijale i priručnike. Preostalo je tjedan dana do početka, a odziv nije bio velik.

Duh Sveti me je u molitvi podsjetio da je podučavanje služba usredotočena na Boga. Budući da je svrha predavanja usmjeriti ljude prema našem nebeskom Ocu, mogla sam se opustiti. Kad je Isus podučavao svoje učenike u Propovijedi na Gori– , rekao je: »Vi ste svjetlost svijetu. Grad koji stoji na gori ne može se sakriti. Niti se užiže svijeća i stavlja pod posudu, nego na svijećnjak. Tada svijetli svima u kući« (r. r. 14,15). Nakon što sam pročitala te riječi, odlučila sam poziv na poduku objaviti na društvenim mrežama. Gotovo odmah ljudi su se počeli javljati – izražavajući zahvalnost i uzbuđenje. Vidjevši to, usredotočila sam se na Isusovo učenje: »Vaše svjetlo neka tako zasja pred ljudima da vide vaša djela ljubavi te slave vašeg Oca nebeskog« (r. 16, K. S.).

Imajući to na umu podučavala sam opušteno i s radošću. Molim se da moje služenje bude svjetionik i ohrabruje druge da zasvijetle za Boga.

– Patricia Raybon

Neka naše svjetlo sja tako da drugi vide i veličaju Boga.