Prokušano u vatri

Pročitajte: Prva Petrova poslanica 1:6-9

6 Zato se radujte, iako ste sada, kada je potrebno, nakratko rastuženi različitim kušnjama, 7 da vaša prokušana vjera – mnogo dragocjenija od raspadljivoga zlata koje se kuša ognjem – bude na hvalu, slavu i čast, o objavljenju Isusa Krista. 8 Njega ljubite, a ne vidjeste ga. U njega vjerujete, iako ga još ne gledate. Uz to se radujete neiskazanom i proslavljenom radošću 9 što ćete postići cilj svoje vjere: spasenje duša.

… da vaša prokušana vjera… bude na hvalu, slavu i čast o objavljenju Isusa Krista.

1 Petrova 1:7

DVADESET četiri karatno zlato je skoro 100 posto zlata s trunkom nečistoće. Ali taj je postotak teško postići. Većinom se za pročišćivanje primjenjuju dva postupka. Millerov postupak je najbrži i najjeftiniji, ali njime se može dobiti samo 99,95 posto čistoće. Wohlwillov postupak zahtijeva malo više vremena i košta više, ali njime se postiže 99,99 posto čistoće.

U biblijsko doba koristili bi se vatrom kao pročišćivačem. Grumen zlata stavili bi u posudu iznad vatre i zagrijavali. Nečistoća bi isplivala na površinu i lakše se uklonila. U svom prvom pismu vjernicima u Maloj Aziji (današnja sjeverna Turska) apostolu Petru taj je postupak pročišćivanja zlata poslužio kao metafora kako kušnje djeluju u životu vjernika. U ono su doba Rimljani progonili mnoge vjernike zbog vjere u Krista. Peter je to znao iz prve ruke. Ali progonstvo, objasnio je Petar, otkriva čistoću, tj. prokušanost naše vjere (r. 7).

Možda imate osjećaj da ste na vatri koja pročišćava – osjećate vrućinu neuspjeha, bolesti ili drugih izazova. No teškoća je često proces kojim Bog pročišćava ‘zlato’ naše vjere. U patnji bismo mogli moliti Boga da brzo okonča proces, ali On zna što je najbolje za nas, čak i kada nam je život težak.

– Linda Washington

Ostanimo povezani sa Spasiteljem i vidjet ćemo da kušnje iznose na vidjelo zlato u nama.