Suparnici ili saveznici?

Pročitajte: Prva poslanica Korinćanima 1:10-17

10 Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista, da svi jednako govorite i da ne budu među vama razdori; budite savršeni u istoj misli i istom duhu. 11 Javili su mi naime o vama, braćo moja, Klojini ukućani, da među vama postoje prepiranja. 12 Pojašnjavam: svaki od vas govori: »Ja sam Pavlov; a ja sam Apolonov; a ja sam Kefin; a ja sam Kristov.« 13 Zar je Krist razdijeljen? Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u Pavlovo ime kršteni? 14 Hvala Bogu što nikoga od vas nisam krstio, osim Krispa i Gaja, 15 da ne rekne tko kako ste kršteni u moje ime. 16 A krstio sam i Stefaninu kuću; dalje ne znam jesam li koga drugog krstio. 17 Jer Krist me nije poslao da krstim, nego da propovijedam evanđelje i to ne mudrim riječima, da križ Kristov ne izgubi silu.

… budite savršeni u istoj misli i istom duhu.

1 Korinćanima 1:10

GRAD Texarkana smješten je na samoj državnoj granici između Teksasa i Arkansasa u SAD-u. Grad sa 70.000 stanovnika ima dva gradonačelnika, dva gradska vijeća i dvije policijske i vatrogasne službe. Međudržavna sportska natjecanja srednjih škola privlači brojne gledatelje, koji pokazuju odanost školi svoje države. Postoje i značajniji izazovi, kao što je prijepor oko zajedničkog vodovoda koji podliježe zakonima dviju država. Ipak, grad je poznat po jedinstvu unatoč granici koja ga dijeli. Svake se godine stanovnici okupljaju na večeri koja se održava na aveniji koja prolazi duž granice kako bi zajedno blagovali slaveći jedinstvo kao zajednica.

Između vjernika u Korintu možda nije postojala fizička granica, ali bili su podijeljeni. Svađali su se oko privrženosti onima koji su im govorili o Isusu: Pavlu, Apolonu ili Kefi (Petru). Pavao ih je sve pozvao na jedinstvo u »istoj misli i istom duhu« (r. 10) podsjećajući ih da je za njih raspet Krist, a ne njihovi duhovni vođe.

I danas je slično, zar ne? Ponekad se ne slažemo s onima koji dijele naše jedinstveno i bitno uvjerenje – Isusovu žrtvu za naše grijehe –– čineći ih suparnicima umjesto saveznicima. Kao što sam Krist nije podijeljen, mi kao Njegovi zemaljski predstavnici, Njegovo tijelo, ne smijemo dopustiti da nas razdvajaju nebitne stvari.

– Kirsten Holmberg

Zato, usredotočimo se na Krista i Njegovu žrtvu.