Izbavljajte ubogoga

Pročitajte: Psalam 82:3,4

3 Branite pravo slaboga i sirotana!
Štitite u pravdi siromaha i potlačena!
4 Izbavljajte ubogoga i nevoljnika.
Oslobodite ga iz bezbožničke ruke!

Izbavljajte ubogoga i nevoljnika. Oslobodite ga iz bezbožničke ruke!

Psalam 82:4

ŠTO biste odabrali – odlazak na skijanje u Švicarsku ili spašavanje djece od opasnosti u Pragu? Poslovni čovjek Nicholas Winton odabrao je ovo potonje. Sredinom 1938. godine postalo je jasno da je rat između Čehoslovačke i Njemačke neizbježan. Nakon što je posjetio izbjegličke kampove u Pragu, gdje su brojni građani židovskog podrijetla živjeli u užasnim uvjetima, Nicholas je odlučio pomoći. Prije početka Drugoga svjetskog rata prikupio je novac za prijevoz više stotina djece iz Praga u Veliku Britaniju, gdje su se britanske obitelji uz polog od po 50 funti obvezale skrbiti o njima.

To što je On učinio odgovor je na poziv u 82. psalmu: »Branite pravo slaboga i sirotana!« (r. 3.) Asaf, pisac tog psalma, želio je potaknuti svoj narod da se zauzme za potrebite: »Izbavite potlačenog i ubogog: istrgnite ga iz ruku bezbožnih!« (r. 4, K. S.) Poput Nicholasa koji je neumorno spašavao djecu, psalmist se zalagao za one koji to nisu mogli – za siromašne i udovice koji su trebali pravdu i zaštitu.

Kamo god pogledamo oko sebe, i danas vidimo ljude u potrebi zbog rata, vremenskih nepogoda i drugih nevolja. Iako ne možemo riješiti svaki problem, možemo u molitvi razmotriti što možemo učiniti kako bismo pomogli u situacijama koje Bog unosi u naš život.

– Linda Washington

Bože, otvori nam oči za potrebe ljudi oko nas.