Sada, a nakon toga

Pročitajte: Mudre izreke 2:1-11

1 Sine moj, ako primiš moje pouke
i ako moje naputke u sebi pohraniš,
2 ako mudrosti posudiš svoje uho,
i svoje srce obratiš razboritosti,
3 da, ako prizoveš mudrost
i svoj glas podigneš prema spoznaji,
4 ako je tražiš kao srebro,
ako je kao sakriveno blago budeš tražio –
5 tada ćeš upoznati strah Gospodnji
i dobit ćeš spoznanje Boga.
6 Jer mudrost daje samo Gospodin;
spoznaja i razboritost dolaze iz njegovih usta.
7 Iskrenima čuva spasenje,
štit je onima koji hode u nedužnosti.
8 Zaštićuje stazu pravde
i čuva put svojih pobožnika.
9 Tada ćeš zadobiti razumijevanje za pravednost,
poštenje i iskrenost za svaki dobar put.
10 Jer mudrost uđe u tvoje srce,
spoznaja obraduje tvoju dušu.
11 Oprez će bdjeti nad tobom,
razbor će te čuvati.

Iskrenima čuva spasenje, štit je onima koji hode u nedužnosti.

Izreke 2:7

NEDAVNO sam bio na svečanosti dodjele diploma na sveučilištu tijekom koje je govornik skrenuo pozornost na izazov pred kojim se nalaze ti dojučerašnji studenti. Spomenuo je da je ovo razdoblje u njihovu životu kada će ih svi pitali: »Što nakon toga? Gdje ćeš raditi nakon toga? Kako ćeš napredovati nakon toga?« Tada je rekao da je od tog pitanja mnogo važnije pitanje što sada rade? Kada je riječ o njihovoj vjeri, koje su to odluke koje trebaju donositi svakoga dana da bi živjeli za Isusa, a ne za sebe?

Njegove riječi podsjetile su me na knjigu Mudrih izreka u kojoj nalazimo mnogo savjeta kako živjeti – sada. Primjerice: biti pošten, sada (11:1); mudro birati prijatelje, sada (12:26); biti pravedan i bogobojazan, sada (13:6); biti promišljen, sada (13:16); govoriti mudro, sada (14:3).

Živjeti za Boga sada, vođeni Duhom Svetim, znatno olakšava odluke o onome što ćemo raditi nakon toga. »Jer mudrost daje samo Gospodin… Iskrenima čuva spasenje… Zaštićuje stazu pravde i čuva put svojih pobožnika« (2:6-8). Neka nas Bog opskrbi onim što trebamo kako bismo živjeli prema Njegovim uputama sada i neka nas nakon toga vodi u budućnost, sebi na slavu.

– Dave Branon

Nebeski Oče, zaštiti nas i daj nam mudrost da naš život ugađa Tebi i otkriva tko si Ti.