Ljubavni lokoti

Pročitajte: Pjesma nad pjesmama 8:5-7

Zbor:
5 Tko je ona koja dolazi iz pustinje,
naslonjena na svoga dragoga?
Zaručnik:
Probudit ću te pod jabukom,
tamo gdje te u bolovima rodila tvoja majka,
gdje je u mukama ležala tvoja roditeljka.
6 Stavi me kao pečat na srce,
kao pečat na svoju ruku.
Jest, ljubav je jaka kao smrt
i ljubomora je tvrda kao grob.
Njezin je žar kao plameni oganj,
vatra Gospodnja.
7 Ljubav ne mogu ugasiti najveće vode,
niti je rijeke mogu iščupati.
Kad bi netko ponudio za ljubav
sve svoje imanje, bio bi prezren.

Stavi me kao pečat na srce, kao pečat na svoju ruku.

Pjesma nad pjesm. 8:6

BILA sam zadivljena stotinama tisuća lokota na kojima su mnogi parovi urezali svoje inicijale, pričvršćenih na svaki mogući dio mosta Pont des Arts u Parizu. Pješački most preko rijeke Seine bio je preplavljen tim simbolima ljubavi, izjavama parova da će zauvijek ostati zajedno. No 2014. godine procijenjeno je da ljubavni lokoti teže vrtoglavih pedeset tona. Zato se srušio dio mosta, pa su morali skinuti lokote.

Toliki broj ljubavnih lokota pokazuje duboku čežnju ljudi da imaju jamstvo da je njihova ljubav sigurna. U starozavjetnoj knjizi Pjesma nad pjesmama zapisan je razgovor između dvoje zaljubljenih. Žena izražava želju za sigurnom ljubavlju tražeći od svoga voljenog: »Stavi me kao znak na srce, kao pečat na ruku svoju« (r. 6, K. S.). Čeznula je za time da bude tako sigurna u njegovu ljubav kao da je pečat na njegovu srcu ili prsten na njegovu prstu.

Žudnja za trajnom romantičnom ljubavlju izražena u Pjesmi nad pjesmama upućuje nas na novozavjetnu istinu u Poslanici Efežanima da smo »opečaćeni Svetim i obećanim Duhom« (1:13). I dok ljudska ljubav može biti nepostojana, a lokoti uklonjeni s mosta, Kristov Duh koji živi u nama trajni je pečat koji pokazuje Božju beskrajnu, predanu ljubav prema svojoj djeci.

– Lisa M. Samra

Jedino je Božja ljubav snažna, postojana i vječna.