Lijep pogodak?

Pročitajte: Psalam 136:10-26

10 On pobi prvorođence Egipta,
jer vječna je ljubav njegova!
11 I izvede Izraela iz njega,
jer vječna je ljubav njegova.
12 Rukom jakom i šakom podignutom,
jer vječna je ljubav njegova!

13 On razdvoji Crveno more,
jer vječna je ljubav njegova!
14 I provede Izraela posred njega,
jer vječna je ljubav njegova!
15 I faraona s njegovom vojskom surva u Crveno more,
jer vječna je ljubav njegova!
16 On provede narod svoj kroz pustinju,
jer vječna je ljubav njegova!

17 On udari kraljeve velike,
jer vječna je ljubav njegova!
18 I pogubi kraljeve moćne,
jer vječna je ljubav njegova!
19 Sihona, kralja amorejskoga,
jer vječna je ljubav njegova!
20 I Oga, kralja bašanskoga,
jer vječna je ljubav njegova!
21 I dade njihovu zemlju u baštinu,
jer vječna je ljubav njegova!
22 U baštinu Izraelu, sluzi svome,
jer vječna je ljubav njegova!

23 On se spomenu poniženja našega,
jer vječna je ljubav njegova!
24 Oslobodi nas od naših tlačitelja,
jer vječna je ljubav njegova!
25 On daje hranu svakom tijelu,
jer vječna je ljubav njegova!
26 Hvalite Boga nebeskoga,
jer vječna je ljubav njegova!

On pobi prvorođence Egipta, jer vječna je ljubav njegova!

Psalam 136:10

KADA se film Bambi – Walta Disneyja vratio u kina, mame i tate ponovno su proživljavali uspomene iz djetinjstva sa svojom djecom. Mlada majka, čiji je suprug bio strastveni lovac, s upečatljivim brojem trofeja, bila je jedan od tih roditelja. Sa svojim mališanima kraj sebe, proživljavala je uzdahe i jecaje kada je Bambijevu majku ustrijelio lovac. I dan danas se na obiteljskim okupljanjima prisjeća kako joj je bilo neugodno kada je njezin najmlađi sin, iskreno oduševljen, iz svega glasa viknuo: »Lijep pogodak!«

Ponekad se smijemo neugodnim stvarima koje djeca kažu. Ali što reći kada ljudi u 136. psalmu učine nešto slično? Izrael, Božji izabrani i spašeni narod, veliča ljubav koja se odnosi na sve stvorenje i na njih – ali ne i na njihove neprijatelje. Psalam veliča Onoga koji »pobi prvorođence Egipta« (r. 10; pročitajte i Izlazak 12:29,30). Ne zvuči li to kao povik ‘lijep pogodak’ na štetu nečije tuđe majke, sestre, oca, brata?

Zato trebamo ostatak priče. Tek kada se ‘upalilo svjetlo’, uskrsnuće Isusa Krista, cijeli svijet može biti pozvan radovati se priči jedne obitelji, njihovim suzama i smijehu. Tek kad primimo Isusa kao svoga Spasitelja i oživimo u Njemu, možemo uživati u Bogu koji voli svakoga – o svome trošku.

– Mart DeHaan

Božje viđenje i ljubav prema svima su bolji i širi od naše ljubavi prema sebi i svojima.