Svatko treba mentora

Pročitajte: Poslanica Titu 2:1-8

1 Ti govori što se slaže sa zdravim naukom. 2 Starci neka budu trijezni, časni, mudri, zdravi u vjeri, u ljubavi, u strpljivosti. 3 Starice isto tako neka se vladaju kako dolikuje svetima: neka ne kleveću, neka ne robuju vinu, neka poučavaju u dobru. 4 Neka mudro upućuju mlade žene da ljube svoje muževe i svoju djecu. 5 Neka budu razborite, čiste, dobre kućanice, blage, pokorne svojim muževima, da se ne pogrđuje Božja riječ!
6 Isto tako mladiće opominji da budu čestiti! 7 U svemu sâm budi dobar uzor dobrih djela: u poučavanju cjelovitost, ozbiljnost; 8 neka ti riječ bude zdrava i besprijekorna, da se posrami onaj koji se protivi, ne nalazeći nikakva razloga da o nama loše govori.

Pavao Titu, pravomu sinu po zajedničkoj vjeri.

Titu 1:4

OPREZNA i uznemirena ušla sam u ured novoga nadređenog. Prijašnji je bio strog i zahtjevan. Često je mene i druge dovodio do suza. Pitala sam se kakav je ovaj novi? Nakon što sam ušla u njegov ured, strah je polako počeo nestajati. Dočekao me je srdačno i zamolio da mu kažem nešto o sebi i onome što me muči. Pozorno je slušao i po ljubaznom izrazu lica i blagim riječima znala sam da ga to zanima. I sam vjernik, postao mi je mentor na poslu, ohrabritelj i prijatelj.

Apostol Pavao bio je duhovni mentor Titu, svojem »pravomu sinu po zajedničkoj vjeri« (r. 4). U svojem pismu Pavao mu daje korisne upute i smjernice za njegovu ulogu u crkvi. Ne samo da ga je podučavao nego ga je i upozorio da »govori što se slaže sa zdravim naukom« (2:1), da bude »dobar uzor dobrih djela« i da mu »riječ bude zdrava i besprijekorna« (r. r. 7,8). Kao rezultat toga, Tit je postao njegov brat, »drug i suradnik« (2 Korinćanima 2:13; 8:23) – i mentor drugima.

Mnogi od nas imali su koristi od mentora – učitelja, trenera, baka i djedova, vođe mladih ili pastora – koji su nas vodili svojim znanjem, mudrošću, ohrabrivanjem i vjerom u Boga. Tko bi mogao imati koristi od onoga što ste vi naučili na svojem putovanju s Isusom?

– Alyson Kieda

Oče, hvala Ti na svima koji su nas vodili kada smo to najviše trebali. Vodi nas do onih koji danas trebaju nas.