Tko god

Pročitajte: Poslanica Rimljanima 10:5-15

5 Mojsije naime piše o pravdi koja je od Zakona: »Tko to čini, naći će život u tome.« 6 A pravda koja je od vjere ovako govori: »Nemoj reći u svome srcu: Tko će uzići na nebo?«, to jest da svede Krista; 7 ili: »Tko će sići u bezdan?«, to jest da izvede Krista iz mrtvih. 8 Ali što govori?
»Blizu ti je riječ,
na tvojim ustima i u tvom srcu«,
tj. riječ vjere koju propovijedamo.
9 Doista, ako ispovijedaš svojim ustima da je Isus Gospodin, i vjeruješ u svojemu srcu da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. 10 Srcem se naime vjeruje za opravdanje, a ustima se ispovijeda za spasenje. 11 Jer kaže Pismo: »Tko god vjeruje u njega, ne će se postidjeti.« 12 Zaista, nema razlike između Židova i Grka; jer je isti Gospodar sviju, bogat za sve koji ga zazivaju. 13 Jer »tko god bude zazivao Gospodnje ime, bit će spašen.«
14 Kako će dakle zazivati onoga u koga ne vjeruju? Ili kako će vjerovati u onoga o kome nisu čuli? A kako će čuti bez propovjednika? 15 A kako će propovijedati ako ne budu poslani? Kao što je pisano: »Kako su krasne noge onih koji navješćuju dobro!«

Jer, tko god bude zazivao Gospodnje ime, bit će spašen.

Rimljanima 10:13

DRŽAVA El Salvador odala je počast Isusu postavljanjem njegova kipa u središte glavnoga grada. Iako je spomenik smješten usred vrlo prometnoga kružnog toka, njegova visina čini ga lako vidljivim, a njegovo ime El Divino Salvador del Mundo– Svevišnji Spasitelj svijeta – odraz je strahopoštovanja prema njegovu nadnaravnom i uzvišenom položaju.

Ime spomenika potvrđuje ono što Biblija kaže o Isusu (1 Ivanova 4:14). On je taj koji svima nudi spasenje. Isus prelazi kulturne granice i prihvaća svaku iskrenu osobu koja ga želi upoznati, bez obzira na dob, obrazovanje, narodnost, prošli grijeh ili društveni položaj.

Apostol Pavao proputovao je drevni svijet govoreći ljudima o Isusovu životu, smrti i uskrsnuću. Naviještao je Radosnu vijest političkim i vjerskim vođama, vojnicima, Židovima, poganima, muškarcima, ženama i djeci. Pavao je objasnio da odnos s Kristom započinje kada osoba kaže »da je Isus Gospodin« i vjeruje »da ga je Bog uskrsnuo od mrtvih« (Rimljanima 10:9). To je potvrdio i sljedećim riječima: »Tko god vjeruje u njega, ne će se postidjeti« (r. 11).

Isus nije netko dalek koga moramo obožavati; po vjeri moramo imati osobnu vezu s njim.

– Jennifer Benson Schuldt

Ako to još niste učinili, već danas krenite u taj predivni duhovni odnos s njime i dobro ga zastupajte u svijetu.