Suočeni s bitkom

Pročitajte: Prva knjiga Ljetopisa 16:1-11

1 Nakon što su bili unijeli kovčeg Božji i namjestili ga u šatoru, što ga je bio David podigao za nj, prinesoše pred Bogom žrtve paljenice i žrtve pričesnice. 2 Kad David prinese žrtve paljenice i žrtve pričesnice, blagoslovi narod u ime Gospodina 3 i razdijeli svim Izraelcima, muškarcima i ženama, svakome po jedan kruh, po komad mesa i kolač od grožđa.
4 Potom postavi neke levite da služe kod Gospodnjega kovčega. Oni su morali prinositi Gospodinu, Bogu Izraelovu, hvalu, čast i slavu: 5 Asaf kao poglavar i Zaharija kao drugi u redu za njim, onda Jeiel, Šemiramot, Jehiel, Matitja, Eliab, Benaja, Obed Edom i Jeiel sa svojim glazbalima, harfama i citrama. Asaf je trebao udarati u cimbale, 6 svećenici Benaja i Jahaziel jednako trubiti u trube pred kovčegom Božjega saveza.
7 Tada prvi put zapovjedi David da Asaf i njegova braća hvale Gospodina:
8 »Hvalite Gospodina! Zazivajte njegovo ime!
Javljajte narodima njegova djela!
9 Pjevajte mu! Svirajte mu!
Navješćujte njegova čudesa!
10 Hvalite se njegovim svetim imenom!
Neka se veseli srce onih koji traže Gospodina!
11 Tražite Gospodina i njegovu slavu!
Tražite vazda njegovo lice!

Tražite Gospodina i njegovu slavu! Tražite vazda njegovo lice!

1 Ljetopisa 16:11

NEDAVNO sam se sastao s prijateljima. Dok sam slušao o čemu razgovaramo, činilo se da svatko vodi neku odlučujuću bitku. Dvojica su imali roditelje koji su se borili s karcinomom, jedan je imao dijete s poremećajem prehrane, drugi je patio od kronične bolesti, a jedan je trebao otići na veći operacijski zahvat. Činilo se puno za skupinu ljudi u tridesetima i četrdesetima.

Ključni trenutak u povijesti Izraela opisan je u 16. poglavlju Prve knjige Ljetopisa: Kovčeg saveza donesen je u Davidov grad (Jeruzalem). Samuel kaže da se to dogodilo u trenutku predaha između bitaka (2 Samuelova 7:1). Kad je Kovčeg bio na svojemu mjestu, kao znak Božje prisutnost, David je ljude poveo u pjesmu (1 Ljetopisa 16:8-36). Zapjevali su o Božjoj čudesnoj snazi, o tome da ispunjava obećanja i kako ih je štitio u prošlosti (r. 12-22). »Tražite Jahvu i njegovu snagu, tražite svagda njegovo lice!« (r. 11, K. S.), pjevali su iz svega glasa jer su im predstojale velike bitke.

Pogledajte Gospodina i njegovu snagu. Tražite njegovo lice. To nije loš savjet kada smo suočeni s bolesti, obiteljskim problemima i borbama koje nam predstoje. Upamtimo da nismo prepušteni samima sebi. Bog je tu. Bog je jak. Čuvao nas je u prošlosti i učinit će to opet.

– Sheridan Voysey

Naš Bog će nas provesti kroz sve nedaće života.