Vatrometi života

Pročitajte: Poslanica Efežanima 2:12-18

12 bili ste u ono vrijeme udaljeni od Krista, isključeni od Izraelove zajednice i bez udjela u savezima obećanja; niste imali nade i bili ste bez Boga na svijetu. 13 A sada u Kristu Isusu, vi koji ste nekad bili daleko, postadoste blizi Kristovom krvlju. 14 On je naš mir. Doista, oboje sastavi u jedno, i razvali razdvojni zid svojim tijelom, 15 dokinuvši zakon zapovijedi s odredbama, da iz dvoga načini u sebi jednoga novog čovjeka. On pribavi mir, 16 i pomiri s Bogom oboje u jednom tijelu po križu, ubivši neprijateljstvo na njemu. 17 On je došao i navijestio vam je mir, vama koji ste bili daleko, i mir onima koji su bili blizu. 18 Jer po njemu imamo jedni i drugi pristup k Ocu u jednom Duhu.

On je naš mir.

Efežanima 2:14

NA Silvestrovo kada snažni vatrometi paraju nebo nad gradovima širom svijeta, buka je namjerno zaglušujuća. Po svojoj prirodi, kažu proizvođači, blještavi vatromet treba doslovno razdvojiti atmosferu. Uzastopne eksplozije mogu biti najglasnije, osobito kada eksplodiraju u blizini tla.

I nevolje mogu razoriti naša srca, umove i domove. ‘Vatrometi’ života – nevolje u obitelji, problemi u braku, na poslu, oskudica, čak i podjele u crkvi – mogu se činiti poput eksplozije koja razara našu duševnu atmosferu.

No mi znamo onoga koji nas uzdiže iznad tog meteža. Sam Krist »je naš mir«, napisao je Pavao crkvi u Efezu. Kada smo u njegovoj blizini, njegov je mir veći od bilo kakva uznemiravanja, prigušuje buku svake brige, boli ili nesloge.

To je trebalo biti ohrabrenje i za Židove i za pogane. One koji su nekoć živjeli bez nade i bez Boga (r. 12) sada su bili suočeni s prijetnjama, progonstva i unutarnjim podjelama. Ali u Kristu i njegovom krvlju približili su se Bogu i jedni drugima. »On je naš mir. Doista, oboje sastavi u jedno, i razvali razdvojni zid svojim tijelom« (r. 14).

I dok započinjemo novu godinu, okruženi nemirom i podjelama koje naziremo na horizontu, okrenimo se od bučnih životnih nedaća i potražimo sveprisutni Mir. – Patricia Raybon

Bože, kada nas životni vatrometi preplaše i uznemire, privuci nas u svoj mir.