Koja je tvoja pjesma?

Pročitajte: Ponovljeni zakon 31:15-22

15 Kad su Mojsije i Jošua došli i stali u Šator sastanka, Gospodin se ukazao u Šatoru u stupu od oblaka. Stup oblaka stajao je na ulazu u Šator. 16 Gospodin je rekao Mojsiju: »Evo, ti ćeš počinuti sa svojim precima, Međutim, ovaj će se narod dići i prostituirati – prihvatit će druge bogove, tuđe bogove koji su u zemlji u koju ulazi. Napustit će mene i razvrgnuti moj Savez koji sam sklopio s njim. 17 U taj dan planut ću srdžbom protiv njega i sakriti svoje lice od njih, da budu proždirani. Kad ih snađu mnoga zla i nevolje, onda će reći: ‘Ne pogađaju li nas ova zla zbog toga što moj Bog nije među nama?’ 18 A ja ću u taj dan zbilja sakriti svoje lice – zbog svega zla koje bude činio, jer se okrenuo drugim bogovima.
19 Sada zapišite sebi ovu pjesmu i neka je Izraelci nauče: stavi je u njihova usta da mi ova pjesma bude svjedočanstvo protiv Izraelaca. 20 Kad ih uvedem u zemlju za koju sam se zakleo njihovim precima, gdje teče med i mlijeko, kad se najedu do sitosti i udebljaju se, okrenut će se drugim bogovima da im služe, a mene će prezreti i prekršiti moj Savez.
21 Kad ih snađu velika zla i nevolje, ova će pjesma biti svjedočanstvo protiv njih, jer je njihovo potomstvo neće zaboraviti. Doista, ja poznajem ono što su danas smislili i čemu su skloni – i prije nego ga uvedem u zemlju za koju sam mu se zakleo.«
22 Toga dana Mojsije je zapisao ovu pjesmu i naučio je Izraelce.

Mojsije, dakle, toga dana napisa tu pjesmu i naučio ju je sinove Izraelove.

Ponovljeni zak. 31:22

Većina Amerikanaca malo je znala o Alexanderu Hamiltonu – sve do 2015. kada je Lin-Manuel Miranda napisao svoj hit, mjuzikl Hamilton. Tinejdžeri sada znaju napamet Hamiltonovu životnu priču i pjevaju je jedni drugima u autobusu, na putu do škole i gdje god stignu. Od svih Očeva osnivača SAD-a, on im je najdraži.

Bog zna kako glazba moćno djeluje, zato je rekao Mojsiju: »Napišite sad sebi sljedeću pjesmu! Neka je nauče sinovi Izraelovi! Stavite im je u usta« (r. 19). Znao je da će se nakon što Mojsija više ne bude, a on uvede Izrael u Obećanu zemlju, oni pobuniti i štovati druge bogove. Još mu je rekao: »
tada će ta pjesma, koja će nezaboravno dalje živjeti u ustima njihovih potomaka, svjedočiti protiv njih« (r. 21).

Pjesme je gotovo nemoguće zaboraviti, zato je mudro birati što pjevamo. Neke su samo za zabavu, i to je u redu, ali korist imamo od pjesama koje veličaju Isusa i osnažuju našu vjeru. Dobro iskorišteno vrijeme je kada govorimo među sobom u »psalmima i hvalospjevima, i duhovnim pjesmama. Pjevajte i kličite u svome srcu Gospodinu« (Efežanima 5:15-19). Pjesme mogu biti pokazatelj stanja našega srca. Koliko nam znače Isusove riječi?

– Mike Wittmer

Ono što pjevamo utječe na ono što vjerujemo, zato birajte mudro i pjevajte glasno.