Svi putovi?

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 14:1-7

1 »Nemojte biti zabrinuti i uplašeni! Vjerujte u Boga i vjerujte u mene! 2 U kući mojega Oca ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: ‘Idem vam pripremiti mjesto’? 3 Kad odem i pripremim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete tamo gdje sam ja. 4 A kamo ja idem, znate put.«
5 »Gospodine, ne znamo kamo ideš«, rekao je Toma. »Kako onda možemo znati put?«
6 »Ja sam Put, Istina i Život«, odgovorio mu je Isus. »Nitko ne dolazi Ocu osim po meni. 7 Da ste upoznali mene, upoznali biste i mog Oca. Od sada ga poznajete i vidjeli ste ga.«

Isus mu reče: »Ja sam put i istina i život.«

Ivan 14:6

»Nemoj ići autocestom!« poruka je koju mi je jednoga dana poslala kći baš prije nego što sam krenuo kući s posla. Naime, taj je put postao ‘parkiralištem’. Odlučio sam istražiti alternativne ceste.

Kad sam i na drugim cestama zapao u gužvu, odustao sam. Povratak kući morat će pričekati kraj dana, a ja sam se zaputio u drugom smjeru na atletsko natjecanje u kojemu je sudjelovala moja unuka.

Spoznaja da me sporedne ceste neće odvesti kući navelo me na razmišljanje o ljudima koji kažu da svi putovi vode u vječni odnos s Bogom. Neki vjeruju da je taj put dobrota i uzorno ponašanje. Drugi pak izabiru put na kojemu se bave vjerskim aktivnostima. Međutim, sve to vodi u slijepu ulicu. Samo je jedan put koji vodi u vječnu prisutnost Svevišnjega. Isus je to objasnio kada je rekao: »Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni« (r. 6). Najavio je da će umrijeti kako bi nama otvorio put u kuću svojega Oca u Njegovu prisutnost i stvarni život koji On pruža danas i u vječnosti.

Zaobiđite blokirane putove jer oni ne vode u Božju prisutnost. Umjesto toga, pouzdajte se u Isusa kao Spasitelja, jer tko »vjeruje u Sina, ima život vječni« (3:36). A vi koji već vjeruju u Njega, živite u miru koji nam je ostavio.

– Dave Branon

Dragi Bože, želim ti vjerovati sada i za vječnost.