Trčati i dojaviti

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 28:1-10

1 Nakon subote, u zoru prvoga dana u tjednu, Marija Magdalena i druga Marija došle su vidjeti grob. 2 Iznenada je došlo do snažnog potresa: Gospodinov anđeo sišao je s neba, prišao je i otkotrljao kamen s groba te sjeo na njega. 3 Zračio je svjetlošću, a odjeća mu je bila bijela kao snijeg.
4 Stražari su zadrhtali od straha i ostali pred njim kao mrtvi. 5 Anđeo je rekao ženama: »Vi se ne bojte! Znam da tražite Isusa koji je bio razapet. 6 Nije ovdje. Uskrsnuo je, baš kao što je rekao. Dođite vidjeti mjesto na kojem je bio položen 7 pa brzo idite i javite njegovim učenicima: ‘Uskrsnuo je od mrtvih i ide pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti.’ Eto, rekao sam vam.«
8 Žene su brzo napustile grob, te sa strahom i velikom radošću potrčale izvijestiti njegove učenike. 9 Isus ih je susreo i pozdravio. One su mu prišle, zagrlile mu noge i pred njim se poklonile.
10 »Ne bojte se!«, rekao im je Isus. »Idite, recite mojoj braći da odu u Galileju. Tamo će me vidjeti.«

… otiđoše brzo od groba i pohitješe da to dojave njegovim učenicima.

Matej 28:8

Suvremeni maraton temelji se na priči o grčkom glasniku Fidipidu. Prema legendi, 490. godine prije Krista pretrčao je približno četrdesetak kilometara od polja Maratona do Atene da bi javio vijest o pobjedi Grka protiv Perzijanaca, njihova moćnog neprijatelja. Danas ljudi trče maraton radi osobnog zadovoljstva i sportskog postignuća. No Fidipid je imao veći cilj koji se krio iza njegova napora: svaki sljedeći korak bio je izraz silne radosti zbog dobre vijesti koju je nosio svojim sunarodnjacima!

Oko pet stotina godina poslije dvije su žene također hitale donijeti dobru vijest i to najznačajniju vijesti u cijeloj povijesti. Kad su Marija i Marija Magdalena stigle do mjesta gdje je Isus bio položen nakon raspeća, grob je bio prazan. Anđeo im je rekao da je Isus »uskrsnuo od mrtvih« i »sad otiđite brže i javite njegovim učenicima« (r. 7). Žene su »sa strahom i ujedno s velikom radošću« potrčale da dojave učenicima ono što su otkrile (r. 8).

Osjećamo li i mi neopisivu radost zbog Isusova uskrsnuća? Potiče li nas da tu dobru vijest podijelimo s drugima? Možda nećemo trebati ‘trčati’ dalje od susjedstva da bismo ju podijelili s nekim tko treba upoznati Spasitelja. On je pobijedio smrt da bismo mi mogli zauvijek živjeti s Njim!

– Kirsten Holmberg

Bože, želimo biti donositelji Radosne vijesti.