On nosi našu hrabrost

Pročitajte: Druga knjiga o Kraljevima 1:9-15

9 Tada mu je poslao pedesetnika s pedesetoricom da se popne k njemu. Ilija je sjedio na vrhu brda, a taj mu je poručio: »Božji čovječe, kralj je rekao: ‘Siđi!’«
10 Ilija je odgovorio pedesetniku: »Ako sam ja Božji čovjek, neka siđe vatra s neba i proguta tebe i tvoju pedesetoricu!« I nato je sišla vatra s neba i progutala zapovjednika i njegovu pedesetoricu.
11 Kralj je ponovno poslao drugog pedesetnika s pedesetoricom. Taj je Iliji javio: »Božji čovječe, ovako govori kralj: ‘Brzo siđi!’«
12 Ilija im je odgovorio: »Ako sam ja Božji čovjek, neka siđe s vatra s neba i proguta tebe i tvoju pedesetoricu!« I sišla je Božja vatra s neba i progutala njega i njegovu pedesetoricu.
13 Ponovno je kralj poslao trećeg pedesetnika i pedesetoricu. Međutim, taj se popeo, kleknuo pred Ilijom i zamolio ga milost za sebe. Kazao mu je: »Božji čovječe, neka u tvojim očima bude dragocjen moj život i život ove tvoje pedesetorice slugu. 14 Evo, sišla je vatra s neba i progutala prvu dvojicu pedesetnika i njihove ljude. Ali neka sada u tvojim očima bude dragocjen moj život.«
15 Gospodinov anđeo rekao je Iliji: »Siđi s njime! Ne boj ga se!« I on je s njime sišao kralju.

»Ako sam čovjek Božji, neka padne oganj s neba…«

2 Kraljevima 1:10

Andrew živi u zemlji koja je zatvorena za Evanđelje. Kad sam ga upitao taji li svoju vjeru, rekao je da ne. Nosi značku na kojoj je slika njegove crkve. Kad god je bio uhićen, rekao je policiji da i oni trebaju Isusa. Andrew je hrabar i dobro zna tko je na njegovoj strani.

Ilija se nije dao zastrašiti čak i kad je izraelski kralj poslao pedeset vojnika da ga uhite (r. 9). Prorok je znao da je Bog s njim i rekao je »neka padne oganj s neba i proždre tebe i tvoju pedesetoricu. I pade oganj s neba i poždre njega i njegovu pedesetoricu« (r. 10). Kralj je poslao još vojnika, a Ilija je rekao isto (r. 12). Kralj je opet poslao vojnike, no treća su pedesetorica bila uznemirena jer su čula što se dogodilo ostalima. Tada dođe treći pedesetnik, »pade pred Iliju na koljena i zamoli ga za milost«. Oni su se njega bojali više nego što se on bojao njih. Tada je anđeo Gospodnji rekao Iliji da je siguran s njim i da ga se ne boji (r. 13-15).

Isus ne želi da zazivamo vatru na naše neprijatelje. Kad su učenici upitali: »Gospodine, hoćeš li da zazovemo oganj s neba« da uništi samarijansko selo, on ih je ukorio (Luka 9:51-54). Iako živimo u drugom vremenu, Isus želi da imamo Ilijinu smjelost, da govorimo o Spasitelju koji je umro za nas. Možda se to čini kao da smo jedan protiv pedeset, ali zapravo je Jedan protiv pedeset.

– Mike Wittmer

Duše Sveti, ispuni nas hrabrošću kada govorimo o Isusu.