Vratiti izgubljeno

Pročitajte: Prva knjiga o Samuelu 30:1-6,18,19

1 Kad David sa svojim ljudima dođe treći dan u Siklag, bili su Amalečani upali u južnu zemlju i u Siklag, i bili su opljačkali Siklag i ognjem ga spalili. 2 Žene i sve što je bilo tamo, mlado i staro, bili su zarobili, a da nikoga ne ubiše. Odvedoše ih sa sobom kad su odlazili. 3 Kad David sa svojim ljudima dođe u grad, bio je grad pretvoren u pepeo i njegove žene, sinovi i kćeri bili su zarobljeni i odvučeni. 4 David i njegovi ljudi počeše plakati u sav glas, dok više nisu mogli. 5 Obje Davidove žene, Ahinoama iz Jizreela i Abigajila, Nabalova žena, iz Karmela, bile su zarobljene i odvučene. 6 David je bio u velikoj muci, jer su ljudi govorili o tom da ga kamenuju, budući da je sav narod bio vrlo ogorčen zbog sinova i kćeri. Ali se David ohrabri u Gospodinu, svojemu Bogu.
18 Tako spasi David sve što su bili ugrabili Amalečani. I obje svoje žene izbavi. 19 Ništa im se ne izgubi, ni veliko ni malo, ni sinovi ni kćeri, i ništa od plijena. Što su bili sa sobom uzeli, donese David sve natrag.

Ali se David ohrabri u Gospodinu, svojemu Bogu.

1 Samuelova 30:6

U trgovini mobilnim telefonima mladi je župnik vježbao karakter očekujući loše vijesti. Njegov pametni telefon slučajno mu je ispao tijekom biblijskog proučavanja. Je li potpuno uništen? Zapravo, nije. Prodavačica je uspjela vratiti sve podatke iz telefona, uključujući fotografije i biblijske videozapise. »Uspjela je čak vratiti i svaku fotografiju koju sam izbrisao«, poslije je rekao. U trgovini su mu zamijenili razbijeni uređaj potpuno novim. Baš kao što je rekao: »Vraćeno je sve što sam izgubio, i još više.«

David je jednom pokušao učiniti isto nakon napada nemilosrdnih Amalečana. Prezreni od filistejskih vladara, David i njegova vojska doznali su da su Amalečani upali u njihov grad Siklag, spalili ga i odveli žene i djecu (r. 2,3). »David i njegovi ljudi počeše plakati u sav glas, dok više nisu mogli« (r. 4). Vojnici su bili toliko ogorčeni na svoga vođu Davida da su predlagali »da ga kamenuju« (r. 6). »Ali se David ohrabri u Gospodinu, svojemu Bogu« (r. 6). Krenuo je na Amalečane, i kao što mu je Bog obećao, vratio »sve što su bili ugrabili Amalečani. I obje svoje žene izbavi. Ništa im se ne izgubi, ni veliko ni malo, ni sinovi ni kćeri, i ništa od plijena. Što su bili sa sobom uzeli, donese David sve natrag« (r. 18,19).

Kada se suočavamo s duhovnim napadima koji nam oduzimaju čak i nadu, potražimo snagu u Bogu.

– Patricia Raybon

Bože, utječemo se k tebi. Ti si naša nada.