Nisu odustali

Pročitajte: Jošua 1:1-9

1 Poslije smrti Mojsija, sluge Gospodnjega, reče Gospodin Jošui, Nunovu sinu, sluzi Mojsijevu: 2 »Sluga moj Mojsije mrtav je. Zato sad ustani, pođi tamo preko Jordana, ti i sav narod, u zemlju koju dajem njima, sinovima Izraelovim. 3 Svako mjesto na koje stupi vaša noga dajem vam, kao što obećah Mojsiju. 4 Od pustinje i tamo od Libanona do velike rijeke Eufrata, sva zemlja Hetita, do velikoga mora na zapadu, bit će vaše područje. 5 Nitko se ne će moći održati pred tobom svega tvojega života. Kao što sam bio s Mojsijem, tako ću biti i s tobom. Ne ću ti uskratiti svoju pomoć i ne ću te ostaviti. 6 Budi srčan i jak! Jer ti ćeš tome narodu dati u baštinu zemlju za koju sam se zakleo njihovim ocima da ću im je dati. 7 Samo budi srčan i čvrsto odlučan, da brižno držiš sav Zakon što ti ga je dao moj sluga Mojsije! Ne odstupaj od njega ni nadesno ni nalijevo, da uspiješ u svemu što poduzmeš! 8 Imaj uvijek ovu knjigu zakona u svojim ustima i razmišljaj o njoj dan i noć, da brižno držiš sve što je u njoj napisano; jer tada ćeš imati sreću i uspjeh u svim svojim djelima. 9 Zapovijedam ti dakle: Budi srčan i odlučan! Ne boj se i ne plaši se! Jer Gospodin, Bog tvoj, s tobom je u svemu što poduzmeš.«

Imaj uvijek ovu knjigu zakona u svojim ustima.

Jošua 1:8

»VRIJEME je prolazilo. Počeo je rat.« Tako je biskup Semi Nigo, pripadnik naroda Keliko u Južnom Sudanu, opisao zašto su on i vjernici morali tako dugo čekati na Bibliju na svome jeziku. Zapravo ni jedna riječ nikada nije tiskana na njihovu jeziku. Nekoliko desetljeća prije njegov je djed odvažno započeo prevoditi Bibliju, ali rat i nemiri u tome su ga ometali. No usprkos opetovanim napadima na njihove izbjegličke kampove u sjevernoj Ugandi i Demokratskoj Republici Kongu, biskup i vjernici nisu odustali. Upornost se isplatila.

Nakon gotovo tri desetljeća Novi zavjet na jeziku naroda Keliko je uz veliko slavlje uručen izbjeglicama. »Njihovu čežnju za Biblijom je nemoguće opisati«, rekao je jedan od suradnika na tome projektu.

Ustrajnost naroda Keliko odražava ono što je Bog tražio od Jošue kada mu je rekao: »Imaj uvijek ovu knjigu zakona u svojim ustima i razmišljaj o njoj dan i noć, da brižno držiš sve što je u njoj napisano; jer tada ćeš imati sreću i uspjeh u svim svojim djelima« (r. 8). Istom su upornošću vjernici naroda Keliko prevodili Sveto pismo. Sada, »kad ih vidite, oni se smiješe«, rekao je jedan prevoditelj. Slušanje i razumijevanje Biblije »daje im nadu«. Zato poput njih ni mi nikada nemojmo prestati tražiti snagu i mudrost Svetoga pisma.

– Patricia Raybon

Bože, potakni u nama veću glad da te tražimo, proučavamo i upoznajemo Bibliju, tvoju svetu riječ.