Opomena izrečena u ljubavi

Pročitajte: Evanđelje po Luki 10:38-42

38 Na putu svrati u jedno selo. Neka žena, po imenu Marta, primi ga u svoju kuću. 39 Imala je sestru, po imenu Mariju. Ona sjede do Gospodinovih nogu i slušala je njegovo razlaganje. 40 A Marta je prionula na posao da ga podvori. Ona pristupi i reče: »Gospodine, zar ti ne mariš što me moja sestra ostavi samu da dvorim. Reci joj, dakle, da mi pomogne!« 41 Gospodin joj odgovori: »Marta, Marta, brineš se i skrbiš za mnoge stvari. 42 Samo je jedno potrebno. Marija je izabrala dobar dio. On joj se ne će oduzeti.«

Uho koje sluša spasonosne opomene, boravi rado među mudrima.

Izreke 15:31

KAO urednik moj je otac više od pedeset godina težio izvrsnosti. Nije samo tražio pogreške nego je nastojao tekst učiniti boljim, jasnijim, logičnijim i gramatički ispravnim. Za ispravke koristio se zelenim flomasterom umjesto crvenog. Zeleni mu se činio ‘prijateljskijim’, jer bi crvene ispravke mogle obeshrabriti pisce početnike ili one manjeg samopouzdanja. Cilj mu je bio nježno skrenuti pozornost na bolji način.

Kad je Isus opominjao ljude, činio je to u ljubavi. U nekim okolnostima – primjerice kada se suočio s licemjerjem farizeja (Matej 23) – oštro ih je ukorio, ali za njihovo dobro. No u slučaju Marte bila je dovoljna samo nježna opomena (Luka 10:38-42). I dok farizeji nisu na to obraćali pozornost, Marta je ostala jedna od njegovih privrženih prijateljica (Ivan 11:5).

Opomena može biti neugodna i malo tko ju voli. Ponekad ju zbog ponosa teško prihvaćamo kao dobronamjernu. Knjiga Mudrih izreka govori mnogo o mudrosti i prihvaćanju opomene kao znaka mudrosti i razboritosti (15:31,32). Božja opomena pomaže nam promijeniti put kojim idemo i slijediti njega. Oni koji ju odbiju, snosit će posljedice (r. 10), ali oni koji ju prihvate, snagom Duha Svetoga steći će mudrost i razumijevanje (r. 31,32).

– Cindy Hess Kasper

Zahvaljujući opomeni rastemo u mudrosti i razumijevanju.