Imam tvoj nos

Pročitajte: Knjiga Izlaska 12:12-19
12 Jer ću u toj noći proći kroz egipatsku zemlju i pobit ću sve prvorođence u egipatskoj zemlji, čovjeka i stoku, i sudit ću svim egipatskim bogovima, ja, Gospodin. 13 Krv na kućama u kojima stanujete bit će vam zaštitni znak. Kad vidim krv, proći ću mimo vas. Među vama ne će biti pomora kad stanem ubijati po egipatskoj zemlji.
14 »Taj dan neka vam bude za spomen! Svetkujte ga u čast Gospodinu! Svetkujte ga od koljena do koljena kao vječnu ustanovu! 15 Sedam dana jedite beskvasan kruh! Odmah prvoga dana uklonite kvasac iz svojih kuća! Jer svaki koji bude što kvasno jeo od prvoga do sedmoga dana, bit će istrijebljen iz Izraela. 16 Dalje, prvoga dana držite svečani sastanak! Sedmoga dana isto održite sveti svečani sastanak! Ta dva dana ne radite nikakva posla! Samo što svatko treba za hranu, smijete sebi zgotoviti. 17 Tako dakle svetkujte svetkovinu beskvasnih kruhova! Jer upravo toga dana izvedoh vaše čete iz egipatske zemlje. Zato držite taj dan kao vječnu ustanovu, od koljena do koljena! 18 Četrnaestoga dana prvoga mjeseca predvečer jedite beskvasan kruh sve do navečer dvadeset i prvog dana toga mjeseca! 19 Sedam dana neka se ne nađe kvasac u vašim kućama. Svaki koji bude jeo što kvasno, bit će istrijebljen iz izraelske općine, bio tuđinac ili urođenik u zemlji.

… sudit ću svim egipatskim bogovima.

Izlazak 12:12

»ZAŠTO su nosovi kipova otkinuti?« To je prvo pitanje koje postavljaju posjetitelji muzeja drevne egipatske umjetnosti. Bleiberg za to ne okrivljuje zub vremena; čak i likovima na slikama nedostaju nosovi. On pretpostavlja da je takvo uništavanje moralo biti namjerno. Neprijatelji su kanili ubiti egipatske bogove. Kao da su s njima igrali igru ‘​​imam tvoj nos’ (osoba palcem i kažiprstom uhvati nečiji nos, brzo odmakne ruku, palac stavi između kažiprsta i srednjeg prsta, uspravi ruku i vikne: »Imam tvoj nos!«) Neprijatelji su otkidali nosove idolima tako da ne mogu disati.

Stvarno? S takvim bogovima faraonu je trebalo biti jasno da je u nevolji. Da, imao je vojsku i odanost svoga naroda, a Izraelci su bili umorni robovi koje je vodio bojažljivi bjegunac Mojsije. Ali imali su živoga Boga, a faraonovi su bogovi bili lažni. Nakon deset pošasti njihov je prividni život ugušen. Izraelci su proslavili svoju pobjedu svetkovinom beskvasnih kruhova. Tjedan dana jeli su kruh bez kvasca (r. 12; 13:7-9). Kvasac simbolizira grijeh, a Bog je želio da se njegov narod sjeća da njihovi spašenih životi u potpunosti pripadaju njemu.

Naš Otac kaže idolima: »Imam vaš nos«, a nama, svojoj djeci: »Imam vaš život.«

– Mike Wittmer

Bože, predali smo ti svoj život. Pomogni nam prepoznati da nijedan neprijatelj nije jači od tebe.