Kretanje prema zrelosti

Young woman walking on an avenue on her travel journey. Travel and fashion concept.

Pročitajte: Poslanica Efežanima 4:11-16
11 I on je dao jedne za apostole, a druge za proroke, jedne za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje, 12 da se sveti usavrše za djelo služenja, na izgradnju Kristova tijela. 13 Tako ćemo svi stići do jedinstva vjere i spoznanja Sina Božjega, do savršena čovjeka, do uzrasta Kristove punine. 14 Ne budimo više mala djeca koju ljulja i zanosi svaki vjetar nauka po zloći ljudi, po lukavstvu koje vodi u zabludu. 15 Držimo se istine u ljubavi i u svemu rastimo u onome koji je glava, Krist. 16 Od njega kao glave sve je tijelo sastavljeno i povezano svakom opskrbnom vezom, prema djelotvornosti odmjerenoj svakom pojedinom udu, te čini da tijelo raste i izgrađuje se u ljubavi.

Tako ćemo svi stići do jedinstva vjere i spoznanja Sina Božjega, do savršena čovjeka, do uzrasta Kristove punine.

Efežanima 4:13

U nedavnom istraživanju zamolili su ispitanike da odrede dob kada su postali odrasli. Oni koji su se smatrali odraslima istaknuli su određena ponašanja koja to potvrđuju. Imati prihode i kupiti kuću prvi je dokaz da ste ‘odrasli’. Ostale aktivnosti odraslih kretale su se od svakodnevnog kuhanja večere, zakazivanja liječničkih pregleda pa sve do onih duhovitijih odabira grickalica za večer uz film.

Biblija govori da bismo trebali napredovati u duhovnoj zrelosti. Pavao je pisao crkvi u Efezu, potičući ih da dođu: »… k jedinstvu u vjeri i pravoj spoznaji sina Božjega… k mjeri punine veličine Kristove« (r. 13, K. S.).osi svaki vjetar« (r. 14), što često rezultira podijeljenošću među nama. Umjesto toga, dok sazrijevamo u razumijevanju istine, djelujemo kao jedinstveno tijelo, zato »rastimo u onome koji je glava, Krist« (r. 15).

Bog nam je dao svoga Duha da razumijemo tko on jest (Ivan 14:26). On priprema pastire i učitelje »da se sveti usavrše za djelo služenja, na izgradnju Kristova tijela« (Efežanima 4:11,12). Neke su osobine dokaz fizičke zrelosti, a naše jedinstvo kao njegova tijela dokaz je našega duhovnog rasta.

– Kirsten Holmberg

Oče, poduči nas kako bismo duhovno sazrijevali.