Zadivljeni neviđenim

Pročitajte: Prva Petrova poslanica 1:3-9

3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po svome velikom milosrđu preporodi za živu nadu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih. 4 Preporodio nas je za baštinu neraspadljivu, neokaljanu, neuvelu, sačuvanu na nebesima za vas 5 koje po vjeri čuva Božja snaga za spasenje, pripravljeno za očitovanje u posljednje vrijeme. 6 Zato se radujte, iako ste sada, kada je potrebno, nakratko rastuženi različitim kušnjama, 7 da vaša prokušana vjera – mnogo dragocjenija od raspadljivoga zlata koje se kuša ognjem – bude na hvalu, slavu i čast, o objavljenju Isusa Krista. 8 Njega ljubite, a ne vidjeste ga. U njega vjerujete, iako ga još ne gledate. Uz to se radujete neiskazanom i proslavljenom radošću 9 što ćete postići cilj svoje vjere: spasenje duša.

Njega ljubite, a ne vidjeste ga. U njega vjerujete, iako ga još ne gledate.

1 Petrova 1:8

MISLI gospođe Goodrich u njezinim poznim godina često su letjele s teme na temu, zajedno sa sjećanjima na izazovan i milošću ispunjen život. Sjedeći pokraj prozora, promatrala je michiganski zaljev Grand Traverse. U svoju bilježnicu napisala je nešto što uskoro neće prepoznati kao svoje riječi: »Evo me u svojoj omiljenoj fotelji, s nogama na pragu i srcem u zraku. Sunčeve zrake zrcale se na valovima vode, u stalnom pokretu prema – ne znam kamo. Ali hvala ti – nebeski Oče – na bezbrojnim darovima i tvojoj vječnoj ljubavi! To me uvijek zadivi. Kako je moguće da sam toliko zaljubljena u Jednoga koga ne mogu vidjeti?«

Apostol Petar iskusio je takvo divljenje. Vidio je Isusa vlastitim očima, ali oni koji će čitati njegovo pismo nisu. Zato im piše: »… koga ljubite iako ga niste vidjeli; u koga vjerujete iako ga još ne gledate; klicat ćete od veselja neizrecivom i proslavljenom radosti« (r. 8, K. S.). Isusa ne volimo zato što nam je zapovijeđeno, nego zato što uz pomoć Duha (r. 11) počinjemo uviđati koliko on voli nas.

Kristovo obećanje da možemo uživati u njegovoj neviđenoj prisutnosti i uvijek živjeti po snazi njegova Duha, više je nego samo čuti da se brine za ljude poput nas.

– Mart DeHaan

Oče naš, pomogni nam vidjeti čudo tvoje ljubavi i prisutnosti u tvome Sinu i vjerovati tvome Duhu.