Izvorno kršćanstvo

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 5:3-10

3 »Blaženi siromašni u duhu!
Njihovo je nebesko kraljevstvo.
4 Blaženi žalosni!
Oni će se utješiti.
5 Blaženi krotki!
Oni će posjedovati zemlju.
6 Blaženi koji gladuju i žeđaju pravde!
Oni će se nasititi.
7 Blaženi milosrdni!
Oni će postići milosrđe.
8 Blaženi koji su čista srca!
Oni će Boga gledati.
9 Blaženi mirotvorci!
Oni će se zvati sinovi Božji.
10 Blaženi koji trpe progonstvo zbog pravde!
Njihovo je kraljevstvo nebesko.

Radujte se i veselite se, jer je velika vaša plaća na nebesima.

Matej 5:12

PRIJE nekoliko godina natjecao sam se za posao u kršćanskoj udruzi i predočen mi je popis strogih pravila u odnosu na alkohol, duhan i neke oblike zabave. »Od svojih djelatnika očekujemo kršćansko ponašanje«, glasilo je objašnjenje. Mogao bih se složiti s tim popisom, jer zbog razloga koji nisu imali veze s mojom vjerom, nisam to činio. Ali moja polemička narav postavila je pitanje: »Zašto na popisu nemaju bahatost, bešćutnost, grubost, duhovnu ravnodušnost i sklonosti kritiziranju?« Ništa od toga nije bilo nabrojeno.

Nasljedovanje Isusa ne može se objasniti popisom pravila. To je istančana kvaliteta života koju je teško izmjeriti, ali najbolje ju opisuje riječ »lijepo«.

Blaženstva iz Matejeva evanđelja ovako sažimaju tu ljepotu: Oni u kojima prebiva i koji se oslanjaju na Isusa ponizni su i samozatajni. Duboko ih dira patnja drugih. Nježni su i ljubazni. Čeznu za dobrotom u sebi i u drugima. Milosrdni su prema onima koji se trude i ne uspijevaju. Jednodušni su u ljubavi prema Isusu. Miroljubivi su i za sobom ostavljaju naslijeđe mira. Ljubazni su prema onima koji ih zlostavljaju, vraćajući dobro za zlo. Oni su blagoslovljeni što znači »sretni«, u najdubljem smislu. Ovakav život privlači pozornost drugih i pripada onima koji dođu k Isusu i mole ga za to.

– David H. Roper

Duše Božji, pomogni nam biti »blaženima«.