Milosrđe i milost

Pročitajte: Druga knjiga Ljetopisa 34:1-8

1 Jošiji je bilo osam godina kad je postao kralj. Vladao je trideset i jednu godinu u Jeruzalemu. 2 Činio je ono što se sviđalo Gospodinu, i hodio je putovima svojega djeda Davida. Od toga nije odstupio ni lijevo ni desno.
3 U osmoj godini svog vladanja, kad je još bio veoma mlad, poče vjerno služiti Bogu svojega djeda Davida. U dvanaestoj godini počne čistiti Judinu zemlju i Jeruzalem od žrtvenih uzvisina, ašera, i rezanih i livenih likova. 4 Pred njegovim očima raskopaše Baalove žrtvenike. Stupove sunčane, što su bili gore na njima, dade sasjeći. Ašere, rezane likove i spomenike dade oboriti i satrti i taj prah dade razasuti po grobovima onih koji su im bili žrtvovali. 5 Kosti svećenika dade sažeći na njihovim žrtvenicima i tako očisti Judinu zemlju i Jeruzalem. 6 I u gradovima od Manašea i Efrajima, od Šimuna do Naftalija – u njihovim okolnim mjestima – 7 dade poobarati žrtvenike Ašere i izlomiti i satrti rezane likove i po svoj Izraelovoj zemlji satrti sve sunčane stupove. Tada se vrati u Jeruzalem.
8 U osamnaestoj godini vladanja, nakon što je bio očistio zemlju i Hram, posla Šafana, Asalijahina sina, gradskoga zapovjednika, Maaseju i pečatnika Joaha, Joahazova sina, da popravi Hram Gospodina, njegova Boga.

Jošiji je bilo osam godina kad… poče vjerno služiti Boga svoga oca Davida.

2 Ljetopisa 34:1,3

PREKRASNI suncokret stajao je uspravno na uskom dijelu pošljunčane zemlje između ograda dvosmjerne autoceste, samo metar od brzih traka. Gledao sam ga i pitao se kako je dospio tamo kad kilometrima uokolo nije bilo suncokreta. I samo je Bog mogao stvoriti biljku toliko izdržljivu da nikne iz šljunka i opstane tako blizu ceste. No suncokret je bio tamo, lagano se njihao na vjetru i veselo pozdravljao putnike koji su jureći prolazili pokraj njega.

Stari zavjet govori o vjernom judejskom kralju, Jošiji, koji se također pojavio neočekivano. Njegov otac i djed gorljivo su služili drugim bogovima; ali Jošija u osmoj godini svoje vladavine, »kad je još bio veoma mlad, poče vjerno služiti Bogu svojega djeda Davida« (r. 3). Poslao je radnike da poprave »Hram Gospodina« (r. 8), i dok su to radili pronašli su »Gospodnji zakonik od Mojsija« (prvih pet knjiga Staroga zavjeta; r. 14). Tada je Bog nadahnuo Jošiju da povede čitav judejski narod i vrati ga vjeri svojih predaka i služili su Gospodinu sve »dok je on živio« (r. 33).

Naš Bog je gospodar neočekivanih milosrđa. U stanju je učiniti da veliko dobro neočekivano nikne iz ugaženog šljunka najnepovoljnijih životnih okolnosti. Pažljivo promatrajte. Možda će to učiniti ponovo.

– James Banks

Radujmo se onome što je Bog pripremio za nas danas!