Dođite i štujte Boga

Pročitajte: Ponovljeni zakon 31:9-13
9 Mojsije napisa ovaj zakon i preda ga svećenicima, sinovima Levijevim, koji nose Kovčeg Saveza Gospodnjega, i svim starješinama Izraelovim. 10 Mojsije im dade sljedeći nalog: »Svake sedme godine, u oprosnoj godini, na blagdan Sjenica, 11 kad dođe sav Izrael i stane pred Gospodina, Boga tvojega, na mjesto koje sebi izabra, pročitaj glasno ovaj zakon pred svim Izraelom! 12 Saberi narod, ljude, žene i djecu, i stranca koji je kod tebe u tvojim mjestima da ga čuju i da se boje Gospodina, Boga vašega i da točno izvršavaju sve odredbe ovoga zakona! 13 Njihova djeca, koja ga još ne upoznaše, neka ga čuju i neka se nauče bojati Gospodina, Boga vašega, dok živite u zemlji u koju idete preko Jordana da biste je zaposjeli!«

Saberi narod, ljude, žene i djecu, i stranca koji je kod tebe u tvojim mjestima…

Ponovljeni zak. 31:12

DOK su zajedno pjevajući slavili Boga na bogoslužju svih dobnih skupina, mnogi su doživjeli radost i mir. Ali ne i iscrpljena majka. U krilu je ljuljala svoje novorođenče koje je bilo na rubu plača, držala je pjesmaricu za svoju petogodišnju kćer, istodobno nastojeći spriječiti da joj srednje dijete ne pobjegne. Tada se stariji gospodin koji je sjedio iza nje ponudio da prošeta nestašnog mališana, a mlada žena pokraj nje ponudila se da pridrži pjesmaricu njezinoj kćeri. U roku od dvije minute iskustvo mlade majke se promijenilo. Mogla je predahnuti, zatvoriti oči i štovati Boga.

Božja je nakana oduvijek bila da ga štuje sav njegov narod muškarci i žene, stari i mladi, zreli vjernici i pridošlice. Kad je Mojsije blagoslovio izraelska plemena prije ulaska u obećanu zemlju, potaknuo ih je da okupljaju »ljude, žene i djecu, stranca koji je kod tebe u tvojim mjestima, da ga čuju i da se boje Gospodina, Boga vašega i da točno izvršavaju sve odredbe ovoga zakona!« (r. 12). Veličamo Boga kada omogućavamo ljudima da ga zajedno slave, bez obzira na dob.

Tog su jutra u crkvi majka, stariji gospodin i mlada žena iskusili Božju ljubav davanjem i primanjem. Možda biste sljedeći put kad budete u crkvi i vi mogli proširiti Božju ljubav ponuditi pomoć ili ju primiti.

– Amy Boucher Pye

Želimo te štovati, Isuse, svi zajedno.