Hoćete li me voljeti?

Pročitajte: Poslanica Rimljanima 5:6-11
6 Jer Krist, dok smo još bili slabi, umre u pravo vrijeme za bezbožnike. 7 Jer jedva tko umre za pravednika; za dobroga možda bi se tko usudio umrijeti. 8 A Bog pokazuje svoju ljubav prema nama tako što Krist, kad smo bili još grješnici, umre za nas. 9 Mnogo ćemo dakle više biti po njemu spašeni od gnjeva, kad smo sad opravdani njegovom krvlju. 10 Ako smo doista pomireni s Bogom, smrću njegova Sina, dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se više kao pomireni spasiti po njegovu životu. 11 A ne samo to, nego se hvalimo u Bogu po svojemu Gospodinu Isusu Kristu, po kojemu sad primismo pomirenje.

A Bog pokazuje svoju ljubav prema nama tako što Krist, kad smo bili još grješnici, umre za nas.

Rimljanima 5:8

DESETOGODIŠNJA Lyn-Lyn konačno je bila posvojena, ali se bojala. U sirotištu u kojemu je odrasla bila je kažnjavana i za najmanju pogrešku. Lyn-Lyn je upitala svoju posvojiteljicu, moju prijateljicu: »Mama, voliš li me?« Kad je moja prijateljica odgovorila potvrdno, Lyn-Lyn je upitala: »A ako pogriješim, hoćeš li me i dalje voljeti?«

Možda i mi postavljamo isto pitanje kada osjetimo da smo razočarali Boga: »Hoćeš li nas i dalje voljeti?« Znamo da dok god živimo, doživljavamo neuspjehe i griješimo. Pitamo se utječu li naše pogreške na Božju ljubav prema nama?

U Evanđelju po Ivanu 3:16 čitamo o Božjoj ljubavi. »Jer je Bog tako ljubio svijet da je predao svojega jedinorođenog Sina…« da umre umjesto nas, da mi možemo imati život vječni. Ali što ako ga iznevjerimo čak i nakon što se pouzdamo u njega? Tada se sjetimo da je Krist umro za nas »kad smo bili još grješnici«. Ako nas je volio u našem najgorem izdanju, kako možemo sumnjati u njegovu ljubav sada kao njegova djeca?

Kada griješimo, naš nas Otac s ljubavlju ispravlja i odgaja. To nije osuda (Rimljanima 8:1); to je ljubav (Hebrejima 12:6). Njegova ljubav prema nama postojana je i vječna.

– Karen Huang

Nebeski Oče, hvala ti što si nas toliko ljubio da si žrtvovao svoga Sina da mi možemo imati život vječni.