Bog u detaljima

Pročitajte: Knjiga Izlaska 2:1-10
1 Neki muž iz kuće Levijeve ode i oženi se ženom iz svog plemena. 2 Žena zatrudnje i rodi sina. Kad vidje da je lijep, sakrivala ga je tri mjeseca. 3 A kad ga nije mogla dulje sakrivati, uze za nj košaricu od papirusove trstike. Zamaza je dobro asfaltom i smolom, stavi dječaka u nju i položi je u trsku kraj Nila. 4 Njegova sestra stajala je podalje, da vidi što će od njega biti.
5 Tada dođe faraonova kći na Nil, da se kupa. Dok su njezine sluškinje hodale amo-tamo po obali Nila, ugleda ona košaricu u trsci. Posla svoju sluškinju tamo, da je donese. 6 Kada je otvori, vidje dijete: bio je dječak i plakao je. Sažali se nad njim i pomisli: »To je jedno od hebrejske djece.«
7 Tada upita njegova sestra faraonovu kćer: »Hoćeš li da idem i da ti dovedem dojkinju Hebrejku, da doji dijete?«
8 Odgovori joj faraonova kći: »Idi!« I ode djevojčica i dovede dječakovu majku.
9 Reče joj faraonova kći: »Uzmi ovog dječaka i doji ga! Ja ću ti za to platiti!« Žena uze dječaka i dojila ga je. 10 Kad dječak posta veći, donese ga natrag faraonovoj kćeri. Ona ga uze kao sina i nadjenu mu ime Mojsije. »Jer«, reče, »izvadila sam ga iz vode.«

… ugleda ona košaricu u trsci. Posla svoju sluškinju tamo, da je donese. Kada je otvori, vidje dijete.

Izlazak 2:5,6

BIO je to užasan tjedan za Kevina i Kimberley. Kevinovi napadaji iznenada su se pogoršali i morao je u bolnicu. Usred pandemije, njihovo četvero male djece – udomljena braća i sestre – jedva su podnosila život u zatvorenom prostoru. Povrh toga, Kimberley nije mogla pronaći pristojan obrok u hladnjaku. Začudo, poželjela je mrkvu.

Sat poslije netko im je pokucalo na vrata. Bili su to njihovi prijatelji Amanda i Andy. Donijeli su im obrok od mrkve.

Kažu da je sotona u detaljima. Nije. Nevjerojatna priča iz povijesti židovskog naroda pokazuje da je Bog u detaljima. Faraon je zapovjedio: »Sve dječake što se rode bacajte u Nil…« (1:22). Taj se genocidni čin spotaknuo na čudesnom detalju. Mojsijeva majka doista je ‘bacila’ svoje novorođenče u Nil, premda s razrađenim planom. Faraonova kći spasila je djetešce iz Nila koje je potom Bog upotrijebio da spasi svoj narod. Čak je platila Mojsijevoj majci da ga doji (2:9)!

Jednoga dana iz te novonastale židovske nacije došao je obećani dječak. Njegova je priča obilovala nevjerojatnim detaljima i božanskim potezima. Ono što je najvažnije, Isus je osigurao izlaz iz našeg ropstva grijehu.

Čak i u mračnim razdobljima, Bog je u detaljima. Kao što će Kimberley reći: »Bog mi je donio mrkvu!«

– Tim Gustafson

Hvala ti, Oče, što se pojavljuješ u malim stvarima.