Izaberi suosjećajnost

Pročitajte: Obadija 1:8-15
8 »Doista, u onaj će se dan dogoditi«,
govori Gospodin,
»tada ću uništiti edomske mudrace,
razumne u Ezavovoj gori.
9 Tvoji će junaci, Temane, očajavati,
da se unište svi stanovnici iz Ezavove gore.«
10 Za umorstvo, za zlodjelo
na tvojemu bratu Jakovu
pokrit će te sramota!
Bit ćeš istrijebljen za vječna vremena.
11 Tada si stajao nasuprot
kada su tuđinci odvodili u ropstvo njegovu vojsku;
i kad su stranci prodirali na njegova vrata
i bacali ždrijeb nad Jeruzalemom,
ti si bio kao jedan od njih.

12 Ti nisi trebao gledati dana svojega brata,
dana njegove nesreće,
nisi se trebao radovati Judinim sinovima
u dan njihova uništenja,
nisi se trebao podsmjehivati
u dan njihove nevolje.
13 Nisi trebao prodrijeti na vrata mojega naroda,
u dan njegove nesreće,
nisi se trebao naslađivati na njegovu zlu
u dan njegove pogibelji,
nisi trebao pružati ruku
u dan njegova jada.
14 Nisi trebao stajati na raskršćima
da ubijaš njegove bjegunce
i nisi trebao izdavati one što izmakoše
u dan tjeskobe.

15 Jer je blizu Gospodnji dan
nad svim narodima!
Kako si činio, tako će ti biti:
tvoja djela padaju natrag na tvoju vlastitu glavu.

Ti nisi trebao gledati dana svojega brata, dana njegove nesreće…

Obadija 1:12

PETOMINUTNI niz nezgoda povezanih sa snijegom bio je središnja tema jedne TV emisije. Kućni videozapisi ljudi koji skijaju s krovova, sudaraju se s predmetima dok se voze i kližu po ledu izazvali su smijeh i pljesak publike u studiju i gledatelja kod kuće. Činilo se da je smijeh bio najglasniji kada su ljudi doživjeli nezgodu zbog vlastite gluposti.

Smiješni kućni videozapisi nisu loša stvar, ali mogu otkriti nešto o nama samima: možemo biti skloni ismijavanju ili iskoristiti teškoće drugih. Jedna takva priča zabilježena je u Obadiji o dvama suparničkim narodima, Izraelu i Edomu. Kad je Bog vidio da je potrebno kazniti Izrael za njihov grijeh, Edom se obradovao. Iskoristili su Izraelce, opljačkali njihove gradove, spriječili njihov bijeg i podržali njihove neprijatelje (r. 13,14). Edomu je stigla riječ upozorenja preko proroka Obadije: »Ne naslađuj se bratu u dan nesreće njegove!… Jer blizu je Jahvin dan svim narodima!« (r. 12,15, K. S.)

Kada vidimo izazove ili patnju drugih, čak i ako se čini da su ih sami prouzročili, izaberimo suosjećajnost umjesto ponosa. Ne možemo osuđivati druge. Samo Bog to može. Kraljevstvo ovoga svijeta pripada njemu (r. 21) – on jedini vlada pravednošću i milosrđem.

– Karen Pimpo

Milosrdni Bože, oprosti nam zbog naših osjećaja samopravednosti i obnovi naša srca, na svoju sliku.