Jasan vapaj

Pročitajte: Izaija 30:19-26
19 Jest, narode u Sionu,
koji stanuješ u Jeruzalemu,
ne ćeš sveudilj plakati!
On će se sigurno smilovati tebi, na tvoj vapaj.
On će te uslišati čim ga čuje.
20 Dat će vam Svemogući kruha tjeskobe i vode nevolje. Ali se ne će više sakrivati tvoj učitelj. Tvoje će oči gledati učitelja. 21 Uši će tvoje razabrati povik iza tebe, ako biste svrnuli desno ili lijevo: »To je put, idite njime!« 22 Tada ćete kao na nečiste gledati na posrebrene idole i na pozlaćene livene likove. Kao gad ćeš ih pobacati. »Napolje!«, kazat ćeš im.
23 Tada će on dati dažd tvome sjemenu, što ga posiješ na njivi, i kruh od zemaljskoga roda bit će krepak i hranjiv. U ono će vrijeme tvoja stoka pasti na prostranoj paši. 24 Volovi i magarci, što obrađuju zemlju, jest će posoljenu zob, koja je ovijana lopatom i rešetom. 25 I na svakoj visokoj gori i na svakom visokom humu bit će potoci brze vode. U dan silnoga pokolja, kad popadaju kule, 26 tada će mjesečeva svjetlost biti kao sunčana svjetlost, a svjetlost će sunčana biti sedam puta veća, kao svjetlost sedam dana, u dan kad Gospodin zavije ranu svome narodu i iscijeli modrice što ih je zadao.

 

On će se sigurno smilovati tebi, na tvoj vapaj.

Izaija 30:19

KAD dojenčad plače, to je znak umora ili gladi, zar ne? No prema istraživanju liječnika s jednog sveučilišta, suptilne razlike u dojenačkom plaču također mogu upućivati na druge probleme. Liječnici su osmislili računalni program koji mjeri čimbenike plača kao što su visina, glasnoća i jasnoća zvuka plača kako bi odredili je li nešto u redu s djetetovim središnjim živčanim sustavom.

Izaija je prorekao da će Bog čuti jasan plač svog naroda, odrediti stanje njihova srca i odgovoriti milošću. Umjesto da se obrati Bogu, Judejski je narod ignorirao njegova proroka i tražio pomoć u savezu s Egiptom (Izaija 30:1-7). Bog im je rekao da će, ako odluče nastaviti sa svojom pobunom, doživjeti poraz i poniženje. Međutim, on je također žudio da im »se smiluje«, da ih »pomiluje« (r. 18). Spas će doći, ali samo kroz vapaj pokajanja i vjere. Da je Božji narod zavapio k njemu, on bi se smilovao, oprostio im grijehe i obnovio njihovu duhovnu snagu (r. 8-26).

Za današnje vjernike u Isusa Božje obećanje ima istu snagu. Kada naši jasni uzdasi pokajanja i povjerenja dopru do našega nebeskog Oca, on ih čuje, oprašta nam i obnavlja našu nadu u njega.

– Marvin Williams

Dragi Bože, oprosti nam kad tražimo sigurnost negdje drugdje. Molimo te smiluj se, obnovi našu vjernost i ljubav prema tebi.