Tko je gospodar?

08 veljaca 2015.jpgPročitajte: Poslanica Rimljanima 6:1-14

1 Što ćemo dakle reći? Zar da ostanemo u grijehu, da se milost umnoži? Bože sačuvaj! 2 Jer mi koji umrijesmo grijehu, kako ćemo još živjeti u njemu? 3 Ili zar ne znate da smo svi mi koji smo kršteni u Krista Isusa, u njegovu smrt kršteni? 4 S njim smo dakle ukopani krštenjem u smrt; kao što uskrsnu Krist od mrtvih Očevom slavom, da tako i mi hodimo u novom životu. 5 Jer kad smo s njim najuže združeni sličnošću njegove smrti, bit ćemo i uskrsnućem; 6 znajmo ovo: naš je stari čovjek s njime raspet da se uništi grješno tijelo te da ne robujemo grijehu. 7 Jer onaj koji je umro, oslobođen je grijeha. 8 A ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti s njim, 9 znajući da Krist, uskrsnuvši od mrtvih, više ne umire, smrt više ne vlada njime. 10 Jer što umre grijehu, umre jedanput, a što živi, Bogu živi.
11 Tako i vi smatrajte za sebe da ste mrtvi grijehu, a živi Bogu, u Kristu Isusu. 12 Neka ne vlada dakle grijeh u vašemu smrtnom tijelu da slušate njegove požude. 13 Niti dajite svojih udova grijehu za oružje nepravde, nego dajite sebe Bogu, jer ste uskrsnuli na život od mrtvih, i predajte svoje udove Bogu za oružje pravde. 14 Zaista, grijeh ne će ovladati vama, jer niste pod Zakonom, nego pod milošću.

Zaista, grijeh ne će ovladati vama, jer niste pod Zakonom, nego pod milošću.

Rimljanima 6:14

DOK ih je moja žena čuvala, naši su se unuci počeli svađati zbog igračke. Odjednom je mlađi (u dobi od 3 godine) odrješito zapovijedio starijem bratu: »Camerone, idi u svoju sobu!« I dok je ramena spuštenih pod teretom ukora snuždeni stariji brat krenuo prema svojoj sobi, moja je žena rekla: »Camerone, ne moraš ići u svoju sobu. Nathan nije tvoj gospodar!« Ta je spoznaja sve promijenila i Cameron se s osmijehom na licu vratio i nastavio igrati.

Kad je riječ o sljedbenicima Isusa Krista, osjećaji slomljenosti i sklonost grijehu mogu počivati na prihvaćanju lažnog autoriteta, kao što smo vidjeli u primjeru mlađeg brata Nathana. Grijeh glasno prijeti želeći zavladati našim srcem i umom, i radost nestaje iz našeg odnosa sa Spasiteljem.

Ali sve su to lažne prijetnje. Krist je umro i uskrsnuo. Grijeh više nema vlast nad nama. Zato Pavao piše: »Zaista, grijeh ne će ovladati vama, jer niste pod Zakonom, nego pod milošću« (r. 14).

I dok smo još slomljeni, Kristova nam milost pomaže da svojim životom ugađamo Bogu i svijetu pokazujemo Njegovu snagu koja mijenja naš život. Grijeh više nije naš gospodar. Sada živimo u Isusovoj prisutnosti i milosti. Njegova nas vladavina u našem životu oslobađa robovanja grijehu.

– Bill Crowder

Bog nas traži u našim nemirima, prima u našoj grješnosti, ne napušta u našoj slomljenosti.