Nije moja briga

12 listopad 2015Pročitajte: Izaija 40:25-31

25 »S kim ćete me, dakle, izjednačiti,
da bih bio kao on?«, veli Svetac.
26 Podignite svoje oči prema nebu i gledajte:
tko je to stvorio?
On je onaj koji izvodi vojsku svega toga na broj,
koji zove sve po imenu,
i zbog njegove velike sile i jake moći
ne izostaje ni jedan jedini.

27 Što govoriš, dakle, Jakove,
kažeš, Izraele:
»Skrivena je moja sudbina Gospodinu,
pravica se moja izmiče mojemu Bogu.«
28 Ne znaš li,
ne čuješ li?
Vječni Bog jest Gospodin,
stvoritelj zemaljskih krajeva.
On se ne umara, on ne malakše,
nedohvatna je njegova razboritost.
29 On daje snagu umornome,
daje jakost slabome.
30 I mladići se umaraju i malakšu,
mladi ljudi padaju.
31 Ali koji se uzdaju u Gospodina,
crpe novu snagu,
krila im rastu kao orlovima.
Trče, i ne umaraju se.
Hode, i ne malakšu.

Baci na Gospoda svoju brigu! On će te uzdržati, On ne će dopustiti da pravednik ikad posrne.

Psalam 55:23

NEKI se čovjek neprestano brinuo o svemu. A onda su ga jednoga dana prijatelji vidjeli kako veselo zviždi i izgleda vidljivo opušten. »Što se dogodilo?« pitali su ga iznenađeno.

»Plaćam čovjeka koji se brine umjesto mene«, rekao je.

»Koliko mu plaćaš?« zanimalo ih je.

»Dvije tisuće dolara«, odgovorio je.

»Kako? Otkud ti novci?«

»Nemam ih,« rekao je »ali to je njegova briga.«

Iako taj šaljivi način rješavanja stresa ne pomaže u stvarnome životu, kao Božja djeca možemo svoje brige predati Nekome tko sve ima pod kontrolom – osobito kada nam se čini da nema.

Prorok Izaija nas podsjeća da je Bog stvorio i »zove po imenu« sve što postoji (Izaija 40:26). Zbog »Njegove velike sile i jake moći ne izostaje ni jedan jedini« (r. 26). I kao što Bog svaku zvijezdu zna po imenu, On svakoga od nas poznaje poimence i osobno, i brine se za nas (r. 27).

Ako smo skloni zabrinutosti, možemo te brige predati Gospodinu jer On nikada nije preumoran da pazi na nas. On je mudar i svemoćan i rado to koristi da nam pomogne. Svevišnji, koji zapovijeda zvijezdama, štiti nas svojim rukama.

– Poh Fang Chia

Brige prestaju gdje počinje vjera.